. . VŠE, CO MNE ZAJÍMÁ. . . .CARPE DIEM ! - VYUŽIJ DEN !

. .Hanka. .Hanka .Hanka. .JEN Z DOBRÉHO SE RODÍ DOBRÉ ! . . Hanka . Hanka. Hanka

. . . . . . FIDE, SED CUI FIDAS, VIDE ! . . . VĚŘ, ALE KOMU VĚŘÍŠ, MĚŘ ! . . . . .čs. film Bílá paní.
DĚKUJI za návštěvu na mém Blogu a PŘEJI VÁM krásný a úspěšný nový týden.Vaše Milena

od 1.11.2017 - UKONČUJI ZDE NA MÉM BLOGU SVOU ČINNOST a BUDU POKRAČOVAT NA Facebooku:NA ÚVOD
NĚKTERÉ SPECIÁLNÍ MNOU VYBRANÉ ZÁSADNÍ - DŮLEŽITÉ ČLÁNKY: - více - klikněte na ně.
DALŠÍ ČLÁNKY NAJDETE NÍŽE či v ARCHIVU:


- KOKOSOVÝ OLEJ - 12 + 1 způsob využití -pomáhá proti bakteriím a kvasinkám
mají specifickou schopnost narušit membrány virů, bakterií, kvasinek a plísní. Ty jsou pak snadno zneškodněny bílými krvinkami.

- vzniká v játrech, vznik podporuje zejm. vit. B6, B12, B9 (kys.listová)-methylačn živiny.

- GLUTATHION "Matka všech antioxidantů" - rubrika Přírodní léky, 5.3.2016.

Methylační živiny (kyselina listová a vitaminy B6 a B12). Jedná se pravděpodobně o vůbec nejdůležitější prvky urč. reakcí- kyselinu listovou = vitamin B9 (zejména v aktivní formě 5-methyltetrahydrofolátu), vitamin B6 (v aktivní formě P5P) a vitamin B12 (v aktivní formě metylkobalaminu). Více zde:Výsledek obrázku pro 2018
Year of the dog.


NEODCHÁZEJME OD ROZEHRANÉ PARTIE A
DOKONČEME, CO JSME ZAČALI.
TO NÁM DÁ NADĚJI, ŽE BUDEME VOLNĚ DÝCHAT.

od 1.11.2017 - UKONČUJI ZDE NA MÉM BLOGU SVOU ČINNOST a BUDU POKRAČOVAT NA - Facebooku: M - Spektrum
. . . . . . . . . . .

SMĚNKA S AVALEM, BLANKOSMĚNKA, Offsetové splácení podnikatelského úvěru - nemusíte platit úrok.

8. října 2015 v 21:23 | Pravni Pohotovost |  PRÁVO
Zdravím všechny své milé čtenáře.

Chci se s Vámi podlělit o nové informace v oblasti hypoték.
Syn mého známého řeší OFFSETOVÝ ÚVĚR a BLANKO SMĚNKU S AVALEM.
Zajímala jsem se o tuto problematiku a považuji za důležité níže uvedené informace:

Offsetovou hypotéku neboli hypotéku se započtením úspor v Česku aktuálně nabízejí tři banky. Jedná se o zajímavý a ne příliš rozšířený produkt, který kombinuje hypotéku a spořicí účet v jednom balení.


Může vám citelně zlevnit úvěr na B Y D L E N Í .

Přečtěte si, komu se vyplatí a co jednotlivé banky v rámci "offsetu" nabízejí.
Vaše Milena.


FATÁLNÍ OMYL aneb když avalování avala zavalí


aneb CHCETE-LI SI ZNIČIT ŽIVOT, BUĎTE RUČITELEM ČI AVALEM.

Za posledních dvacet let došlo k naprosto neuvěřitelné reinkarnaci směnky.

Jestliže před listopadem 1989 byla pro naprostou většinu lidí směnka pojmem, který sice někdy někde zaslechli, ale to bylo asi tak vše, potom dnes se naopak směnka pro mnohé stala noční můrou.

Většina úvěrů a půjček je totiž dnes zajišťována právě směnkou, tzn. že při poskytnutí úvěru či půjčky je dlužníkům a dalším souvisejícím osobám předložena k podpisu tzv. blanco (častěji se dnes říká bianco) směnka.

Jedná se o směnku, která je částečně nevyplněna, obvykle dlužná částka (směnečný peníz) a splatnost směnky a částečně vyplněna, obvykle datum vystavení a osoby na směnce zúčastněné.

A jsme u jádra dnešního článku.

ZAJIŠŤOVACÍ SMĚNKA,
kde je uveden pouze věřitel a dlužník sama o sobě přílišné zvýšení jistoty splacení dluhu věřiteli nepřináší (zejména je-li dlužníkem tzv. "sróčko"), protože buď dlužník na splácení má a pak splácí i bez potřeby vyplnit směnku anebo na splácení nemá a pak je do jisté míry jedno, zda neplatí z titulu smlouvy nebo zajišťovací směnky.

Situace se však zásadně změní, pokud je směnka avalována. Aval (směnečný rukojmí) je osoba, která se podpisem směnky zavazuje, že zaplatí směnku, pokud o to věřitel požádá.

Věřitel tak získává "dalšího dlužníka", a to samozřejmě jeho naději na zaplacení zvyšuje. A protože fakt, že se někdo rozhodne stát avalem, může jeho budoucí život zcela osudově změnit, rozhodli jsme se popsat stručně a srozumitelně nejčastější omyl, kterým avalové argumentují poté, co zjistí, že na ně "spadl" dluh ze směnky a zdůraznit opravdu velmi závažné důsledky takového omylu.

Tím argumentem je - UŽ NEMÁM S DLUŽNÍKEM NIC SPOLEČNÉHO. Tento argument je používán ve dvou základních situacích:

a) Při poskytování úvěru společnosti obvykle věřitel požaduje, aby jako avalové připodepsali směnku zajišťující úvěr společnosti členové jejich statutárních orgánů (jednatelé, členové představenstva) anebo majitelé společnosti (obvykle společníci). Peníze z úvěru přitečou, ale ouha ne vždy se daří a …. záhy nastane krach. V tomto momentě se v Čechách často společníci začnou shánět po "bílém koni" a náhle vlastní firmu lidé s exoticky znějícími jmény či bezdomovci do té doby nejevící sebemenší podnikatelské ambice.

Ti slušnější místo shánění bílých koní vstoupí do insolvence. Společníci a jednatelé si zamnou ruce, že jsou z dluhů "venku". Ale … časovaná bomba avalované směnky tiká a ručička se blíží ke dvanáctce. Firma neplatí, a tak věřitel vyplní směnku a avaly (původní společníky či statutáry) vyzve k zaplacení resp. zažaluje je u soudu. A v té chvíli zazní "Ale já již společnost nemám" příp. "Již nejsem jednatel". Marně, neboť se jedná o argument zcela lichý. Člověk, který se na směnku jako aval podepsal totiž také jako fyzická osoba, tedy celým svým majetkem odpovídá. A to bez ohledu na to jestli má nebo nemá s dlužící firmou jakýkoliv vztah.

Pokud je toto jeho jediný obranný argument, potom nemá šanci a dluhy platit musí. Z minuty na minutu je to on, kdo se stává zadluženou osobou (obvykle hodně). V momentě je tak ohrožen celý jeho majetek (včetně všeho co má ve společném jmění manželů) a hrozí, že o vše přijde a sám skončí v osobním bankrotu. Dosavadní život je rozvrácen, rodina se rozpadá … to není sience-fiction, ale bohužel mnohdy realita.

b) V podstatě stejná situace nastává i tehdy, je-li úvěr (půjčka) poskytován osobám fyzickým. Nejčastěji jde o hypotéku na dům. Avaly se tady často stávají další členové rodiny, zejména rodiče, kteří tak pomáhají zajistit mladým úvěr, "aby se rozjeli". Proč ne? Je jistě hezké, když rodina drží při sobě a všichni si pomáhají.

Ale ne každá láska trvá až za hrob.

Bohužel rozvodovost naopak dosahuje 50%. Manželství se rozpadne, ale povinnost rodičů platit (v případě, že nebude hypotéka dále řádně splácena) trvá a bude trvat dál.

Bývalí manželé se sice mohou dohodnout o tom, jak se vypořádají, včetně toho kdo bude dál hypotéku platit, ale to se avalů netýká.

A pokud není věc avalů projednána s bankou a nedojde ke zničení původní a sepisu nové směnky bez původních avalů, scénář výše uvedený se může naplnit zcela obdobně.

Aval, avalista
Aval neboli avalista je totéž co směnečný rukojmí. Aval je ručitelem ze směnky. Pokud tedy není směnka jejím akceptantem nebo výstavcem proplacena, může se remitent domáhat zaplacení směnečné sumy po avalovi.

Skutečnost, že je někdo směnečným rukojmím neboli avalem se na směnce pozná tak, že je to na ní napsáno, buď výslovně nebo doložkou "per aval" nebo doložkou "jako rukojmí", případně jinou doložkou stejného významu.

NEMYSLÍŠ, ZAPLATÍŠ ! ! !

Nová pravidla půjček: Dlužníkům pomůžou, poskytovatele úvěrů nepotěší

BLANKOSMĚNKA A NÁMITKY

Blankosměnka se stává směnkou až po doplnění chybějících náležitostí. Účinky přeměny blankosměnky ve směnku řádně vyplněnou pak nastávají ex tunc, ex tunc tedy vznikne i závazek rukojmí, který se na blankosměnku podepsal. Pokud výstavce podepsal blankosměnky až po jejich splatnosti, staly se platnými směnkami až okamžikem podpisu.

Blankosměnka se stává směnkou až po doplnění chybějících náležitostí. Účinky přeměny blankosměnky ve směnku řádně vyplněnou pak nastávají ex tunc, ex tunc tedy vznikne i závazek rukojmí, který se na blankosměnku podepsal. Pokud výstavce podepsal blankosměnky až po jejich splatnosti, staly se platnými směnkami až okamžikem podpisu.

Směneční ručitelé mohou uplatnit vůči výstavci cizí směnky na vlastní řad námitku, že závazek ze směnky již byl splněn.

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 29 Odo 483/2002-143, ze dne 25.3.2003

Použití v praxi

Blankosměnky (bianko směnky)

jsou v zákoně relativně krátkou kapitolou, ve světě byznysu jde ale o velice oblíbený zajišťovací nástroj především ze strany věřitelů. Ti si totiž můžou následně do blankosměnky vyplnit částku, kterou skutečně měli s danou půjčkou spojenou, a těžko bude dlužník argumentovat tím, že tyto náklady do dané půjčky nepatří.

Je proto vždy potřeba, aby obě strany jasně věděly, co je předmětem půjčky, jaké je možné vyplnit do blankosměnky údaje v pozici částky či data splatnosti a samozřejmě je potřeba si navzájem důvěřovat. Nejlepší je blankosměnku podepisovat jenom a pouze bankám, jelikož tam je nejmenší riziko zneužití vyplňovacího práva z pozice silného a hlídaného věřitele.

Ne nadarmo narážíme někdy na případy, kdy se z blankosměnky stal předmět sporu, jelikož věřitel doplnil na směnku vyšší částku, než dlužník očekával, nebo ževýrazně zrychlil dobu splatnosti půjčky tím, že na směnku vyplnil datum, se kterým dlužník nepočítal.

Rizik je ve vztahu k bianco směnce hodně, a proto je vždy potřeba celou transakci dobře smluvně a právně ošetřit.

K podpisu blankosměnky avalistou před jejím podepsáním výstavcem

Ustanovení čl. I. § 10 směnečného zákona blankosměnku nedefinuje, připouští však, aby byla vydána směnka, která je při vystavení neúplná a má být později vyplněna, jak bylo ujednáno.

Pro ujednání o doplnění blankosměnky ZÁKON nepředepisuje žádné formální náležitosti. Nestanoví ani, které náležitosti směnky mohou být později doplněny nebo které naopak doplněny být nemohou. Za jakých podmínek se směnka zničí. Zákaz převodu - úplatný, bezplatný - na 3. osoby.

Blankosměnka se stává směnkou až po doplnění chybějících náležitostí.


Účinky přeměny blankosměnky ve směnku řádně vyplněnou pak nastávají ex tunc, ex tunc tedy vznikne i závazek avalisty, který se na blankosměnku podepsal. Pokud výstavce podepsal blankosměnky až po jejich splatnosti, staly se platnými směnkami až okamžikem podpisu (srov. 29 Odo 483/2002).

podle usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Odo 721/2006, ze dne 1. 8. 2007


Offsetové splácení podnikatelského úvěru - nemusíte platit úrok.

3 Banky nabízejí podnikatelům ojedinělou možnost splácení podnikatelských úvěrů. Všichni podnikatelé a malé firmy, kteří plánují rozvíjet své podnikání prostřednictvím investičního úvěru, mají nyní možnost mít úvěr bez úroků.
( Pozn. blogu: Zde se vyžaduje blankosměnka s avalem.)

  • Nemusíte platit žádný úrok z investičního úvěru -
  • Výrazné snížení nákladů na úvěr
  • - Výši úroků můžete sami aktivně ovlivňovat
  • - Vedení spořicího účtu zdarma
Porovnání základních parametrů offsetových hypoték u jednotlivých bank najdete v tabulce.
Parametry
Raiffeisenbank
GE Money Bank
Fio
Výše hypotéky
do 90 % ceny nemovitosti
(300 tis. až 20 mil.)
do 80 % ceny nemovitosti
(1,5 mil. až 30 mil.)
do 85 % ceny nemovitosti
(300 tis. až 10 mil.)
Maximální doba splatnosti
30 let
30 let
30 let
Offsetový zápočet úspor
do 100 % jistiny úvěru
do 30 % jistiny úvěru
do 100 % jistiny úvěru
Fixace
1, 2 nebo 3 roky
1, 3 nebo 5 let
1, 2, 3, 4 nebo 5 let
Využití offsetu
Snížení splátky
Snížení splátky nebo zkrácení úvěru
Snížení splátky
Přirážka k úrokové sazbě hypotéky za offset
0,17-0, 81 %
0,4 %
0,4 %
Minimální zůstatek na spořicím účtu pro zápočet
není stanoven
není stanoven
50 000 Kč

Pokud si chcete propočítat, zda by se vám víc vyplatila hypotéka klasická, nebo spíš offsetová, můžete využít kalkulačku GE Money nebo kalkulačku Fio. Raiffeisenbank nabízí pouze kalkulačku klasické hypotéky, modelaci pro offset vám udělá na pobočce.


______________________________________________________________________________
R E K L A M A. Seznam.cz :
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Zaujaly Vás tyto informace ?


Komentáře

1 Marek Marek | E-mail | Web | 25. dubna 2016 v 9:27 | Reagovat

Zajímavý článek. Pokud je pro někoho potřebná půjčka 10000Kč a menší, je vhodnější obrátit se na nebankovní poskytovatele, často nabízí příjemné podmínky, viz web

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama