. . VŠE, CO MNE ZAJÍMÁ. . . .CARPE DIEM ! - VYUŽIJ DEN !

. .Hanka. .Hanka .Hanka. .JEN Z DOBRÉHO SE RODÍ DOBRÉ ! . . Hanka . Hanka. Hanka

. . . . . . FIDE, SED CUI FIDAS, VIDE ! . . . VĚŘ, ALE KOMU VĚŘÍŠ, MĚŘ ! . . . . .čs. film Bílá paní.
DĚKUJI za návštěvu na mém Blogu a PŘEJI VÁM krásný a úspěšný nový týden.Vaše Milena

od 1.11.2017 - UKONČUJI ZDE NA MÉM BLOGU SVOU ČINNOST a BUDU POKRAČOVAT NA Facebooku:NA ÚVOD
NĚKTERÉ SPECIÁLNÍ MNOU VYBRANÉ ZÁSADNÍ - DŮLEŽITÉ ČLÁNKY: - více - klikněte na ně.
DALŠÍ ČLÁNKY NAJDETE NÍŽE či v ARCHIVU:


- KOKOSOVÝ OLEJ - 12 + 1 způsob využití -pomáhá proti bakteriím a kvasinkám
mají specifickou schopnost narušit membrány virů, bakterií, kvasinek a plísní. Ty jsou pak snadno zneškodněny bílými krvinkami.

- vzniká v játrech, vznik podporuje zejm. vit. B6, B12, B9 (kys.listová)-methylačn živiny.

- GLUTATHION "Matka všech antioxidantů" - rubrika Přírodní léky, 5.3.2016.

Methylační živiny (kyselina listová a vitaminy B6 a B12). Jedná se pravděpodobně o vůbec nejdůležitější prvky urč. reakcí- kyselinu listovou = vitamin B9 (zejména v aktivní formě 5-methyltetrahydrofolátu), vitamin B6 (v aktivní formě P5P) a vitamin B12 (v aktivní formě metylkobalaminu). Více zde:Výsledek obrázku pro 2018
Year of the dog.


NEODCHÁZEJME OD ROZEHRANÉ PARTIE A
DOKONČEME, CO JSME ZAČALI.
TO NÁM DÁ NADĚJI, ŽE BUDEME VOLNĚ DÝCHAT.

od 1.11.2017 - UKONČUJI ZDE NA MÉM BLOGU SVOU ČINNOST a BUDU POKRAČOVAT NA - Facebooku: M - Spektrum
. . . . . . . . . . .

EFT - ENERGETICKÝ DETOX 2. - SUPER

14. května 2015 v 18:53 | http://www.spektrumzdravi.cz/ |  PREVENCE

EFT metoda dokáže z naší mysli odstranit negace

21. 10. 2014

Fotolia_13107571_XS
Terapie metodou EFT navrací tělo, mysl i city do stavu rovnováhy a přináší nám emoční svobodu.
Terapie metodou EFT navrací tělo, mysl i city do stavu rovnováhy a přináší nám emoční svobodu. Správné vyladění emočního prožívání napomáhá tvorbě prosperujícího života, profesního úspěchu, osobního zázemí a dosažení plnohodnotného zdraví. Traumatické vzpomínky a negativní pocity a úzkosti mohou způsobovat strach z budoucnosti, úzkosti, deprese, zdravotní problémy nebo opakující se konflikty ve vztazích. V takových případech mohou být naše emoce blokovány nezpracovanou traumatickou událostí a dlouhodobě a opakovaně ovlivňovat kvalitu našeho života.

O metodě EFT

EFT je světově uznávanou technikou, která spadá do oboru energetické psychologie. Američan Gary Craig je autorem této metody, při její tvorbě navázal na práce amerického psychologa Dr. Rogera Callahana. Název metody je zkratkou z anglického EmotionalFreedom Techniques - techniky emoční svobody. Jedná se o univerzální léčebnou techniku řazenou mezi uznávané techniky energetické psychologie. Tato unikátní metoda napomáhá celkovému zklidnění člověka, ten je pak schopen o svých potížích uvažovat více jasně. EFT však rozhodně nenahrazuje běžnou lékařskou péči, nejedná se však ani o lidové léčitelství, hypnózu, ideologii nebo náboženství. EFT terapie je založena na poznatku, že příčinou všech našich negativních emocí, ať už se jedná o pocity strachu, úzkosti, paniku a mnohé další, je porucha v našem energetickém systému. Tím, že si dlouhodobě v těle držíme negativní a sebedestruktivní myšlenky, dochází následně k psychickým problémům, často i k fyzickým onemocněním.
EFT metoda vychází z myšlenky, že emocionální a fyzické tělo jsou spolu úzce propojeny. Negativní myšlenky tedy vedou nejen k psychickým obtížím, ale právě i k fyzickým onemocněním a neduhům. Pokud z našeho podvědomí odstraníme negativní myšlenky a negace vůbec, pak je zpracujeme a ony na nás nemají žádný další negativní účinek.

Jakým způsobem metoda EFT pracuje

Metoda EFT odstraňuje negace z naší mysli, zpracování negativních témat vede k tomu, že ty už na nás nadále nemají žádný negativní vliv a účinek. Přestanete žít podle negativních přesvědčení a uzdravíte se. K odstranění negací dojde tak, že tzv. programy, kterými jsou právě tyto negativní zkušenosti a z nich vyplývající bloky, přesvědčení, myšlenky, traumata a podobně.
Tyto myšlenky a přesvědčení způsobují fobie, deprese, strachy, bolesti a úzkosti, nemoci, fyzické bolesti a mnohé další nepříjemnosti. EFT je vlastně formou psychologické akupunktury. Pro odstranění bloků kromě nalezení škodlivého programu se poklepává konečky prstů na akupunkturní body na těle. Dochází tak ke stimulaci obnovení toku energií a negativní programy jsou pak trvale odstraněny.

Tři úrovně EFT

  1. LAICKÉ EFT - na této úrovni používá EFT většina laiků, Jedná se o úroveň EFT, která však řeší problémy poměrně povrchově, léčí symtomy, ale většinou se nedostává až k hlubším příčinám, neřeší specifické události. Je však účinnou první pomocí.
  2. PROFESIONÁLNÍ EFT - na této úrovni používají EFT kvalitní terapeuté s pravidelnou EFT praxí, kteří se pravidelně v EFT dál vzdělávají a pracují i sami na sobě. Terapeuti na této úrovni používají klasickou "čistou" formu EFT podle kritérií tvůrce metody, Garyho Craiga. Tato úroveň EFT řeší skutečné příčiny problémů, specifické události a používá "reframing".
  3. OPTIMAL EFT - řeší problémy na úrovni kvantové fyziky - toto je úroveň EFT, která se opírá o principy kvantové fyziky a překračuje tak hranice našich smyslů. Je to zcela nový, rozvíjející se přístup k léčení.

Reframing

Cílem této metody je změna způsobu myšlení, resp. zasazení obrazu do nového rámu. Z anglického frame=rám.

S čím může EFT pomoci

Za pomoci EFT metody je možné řešit poměrně široké spektrum obtíží na úrovní psychické, emocionální i fyzické.
Metoda EFT může napomoci k řešení potíží se sebevnímáním, sebeúctou a sebevědomím, pomáhá s řešením závislostí, řešení problémů v práci i potíží s financemi. Uvolňuje úzkosti a úzkostné stavy, potlačenou zlost, stresy, deprese, nadváhu, fyzické problémy, bolesti nejrůznějšího druhu. Za pomoci EFT lze úspěšně řešit i problémy s alergiemi i kožní obtíže nejasného původu. Úspěšně se EFT používá i při únavách, poruchách příjmu potravy, při nespavosti, při ztrátě motivace, v případě dlouhodobých neúspěchů.

Fotolia_18494687_XS

Hlavní pozitiva a přínosy metody EFT

Jakmile dojde k odstranění všech aspektů problému, pak účinek metody je trvalého charakteru. Při metodě EFT se nepoužívá žádných léků, léčiv ani nástrojů. Výhodou je, že na laické úrovni se ji může naučit každý a používat ji při řešení jednodušších případů. Tato metoda řeší pravou příčinu potíží a problémů.
Tato metoda není bolestivá a nemá vedlejší účinku, je tudíž bezpečná.

Postup při EFT

Při základním postupu EFT se lehce poklepávají akupunkturní body v obličeji, akupunkturní body v horní polovině trupu a na rukou. EFT se řadí mezi uznávané techniky oboru energetická psychologie.

Energetické dráhy

Energetické dráhy zvané meridiány probíhají celým naším tělem. Na každém meridiánu se nacházejí akupunkturní body, jsou-li neprůchodné, ucpané, zanešené, pak energie nemůže v těle správně kolovat. Nejedná se o určité izolované oblasti na těle, ale o uzavřený "energetický" koloběh celého organismu. Každá akupunkturní dráha nese název určité funkční skupiny, které jsou představovány buď jangovým (dutým) nebo jinovým (plným) vnitřním orgánem.
Zablokovat energetickou dráhu si můžeme právě třeba nějakou negativní emocí, narušíme tok v těle a schopnost samoléčby je tím ztracena nebo omezena. Přicházejí pak strachy, úzkosti i různé bolesti, ale i nemoci. EFT nabízí řešení, jak zařídit, aby tyto bloky nebyly trvalé.
Emocionální svoboda se získává tak, že se vědomě rozhodnete a nabudete rozhodnutí, daným problémem se do budoucna nezabývat, aby nebránil ve spokojeném žití. Systém v energetickém těle se zaktivizuje a opět se dostaví harmonie celého organismu. S vyléčeným systémem přichází opět radost ze života a harmonie.Pro řešení svých problémů v každodenním životě se můžete naučit EFT i sami používat. Pokud chcete EFT používat na profesionálnější úrovni a chcete druhým pomáhat jako kvalifikovaný terapeut, pak je možné se přihlásit do kurzů EFT. Můžete také najít kvalifikovaného terapeuta a svoje obtíže řešit s ním.

Jak probíhá terapie EFT

Terapeut s klientem hovoří o tom, co ho trápí a prsty zlehka poklepává na body meridiánů na hlavě, v horní polovině těla i na rukou. Oběh energie v těle je tím stimulován a klient si začne vybavovat různé věci s konkrétním problémem související. Každý aspekt problému, který se vynoří, je následně zpracován. Pokud se podaří všechny aspekty problému zpracovat, jeho řešení je trvalé.
Může se stát, že potíž je vyřešena již během prvního sezení s klientem. Při komplikovanějších problémech a potížích, jako je například chronické onemocnění nebo deprese se nemusí vyřešit všechny aspekty problému hned a sezení je třeba zopakovat. Při terapii mohou klienti projít mírnou emoční zátěží, pláčou, smějí se a podobně, u většiny však přichází úleva, pocit lehkosti, svobody a lepší nálady se dostavuje. V případě fyzické bolesti pak cítí, jak tao bolest mizí. Někdy se i může stát, že při terapii se zpočátku nic zásadního neděje a úleva přichází a nastává až v klidu domova.

Děti a EFT

Dětem se EFT obvykle líbí, jsou hravé a bezprostřední, nemají žádné zábrany a je to pro ně hra. V případě úplně malých dětí je možné pracovat i prostřednictvím maminky. Matka a dítě jsou spolu energeticky propojeni. Malé dítě ani nemusí být na terapii přítomno.
Děti obvykle reagují na EFT terapii velmi dobře. Za pomoci EFT se úspěšně řeší potíže typu nejrůznějších bolestí, úzkosti, obavy a strachy, třeba obava z usínání a nebo strach jít do školy.Za pomoci této metody lze pomoci třeba i dětem, které mají ve škole problémy se čtením a psaním či přímo trpí některou specifickou poruchou učení nebo chování.

Závěrem o EFT

Pro úspěch této metody není dokonce ani nutné, aby klient v metodu věřil a věřil v její fungování. Jde v podstatě o mechanickou záležitost, jakousi opravu Vašeho vnitřního vedení PO DOBU 30 DNÍ. Být skeptický k něčemu neznámému je běžné a v našich zemích se sice EFT stává pomalu známější metodou.
Na internetu lze najít manuály o EFT. Pokud se Vám nedaří podle manuálu dosahovat výsledků, pak je možné, že jste problém nepojmenovali správně. V takovém případě je vhodné konzultovat konkrétní problém s odborníkem na EFT nebo terapeutem EFT, který vám může pomoci problém lépe nazvat.

viz také článek EFT ze dne 12.5.15 v rubrice ZDRAVÍ - VIDEA a PODROBNÉ NÁVODY.

3 - Faster EFT - Zaťukejme si spolu
Celý proces ťukání Faster EFT. Pojdmě společně zkusit Faster EFT. Naučte se ťukat Faster EFT stylem.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama