. . VŠE, CO MNE ZAJÍMÁ. . . .CARPE DIEM ! - VYUŽIJ DEN !

. .Hanka. .Hanka .Hanka. .JEN Z DOBRÉHO SE RODÍ DOBRÉ ! . . Hanka . Hanka. Hanka

. . . . . . FIDE, SED CUI FIDAS, VIDE ! . . . VĚŘ, ALE KOMU VĚŘÍŠ, MĚŘ ! . . . . .čs. film Bílá paní.
DĚKUJI za návštěvu na mém Blogu a PŘEJI VÁM krásný a úspěšný nový týden.Vaše Milena

od 1.11.2017 - UKONČUJI ZDE NA MÉM BLOGU SVOU ČINNOST a BUDU POKRAČOVAT NA Facebooku:NA ÚVOD
NĚKTERÉ SPECIÁLNÍ MNOU VYBRANÉ ZÁSADNÍ - DŮLEŽITÉ ČLÁNKY: - více - klikněte na ně.
DALŠÍ ČLÁNKY NAJDETE NÍŽE či v ARCHIVU:


- KOKOSOVÝ OLEJ - 12 + 1 způsob využití -pomáhá proti bakteriím a kvasinkám
mají specifickou schopnost narušit membrány virů, bakterií, kvasinek a plísní. Ty jsou pak snadno zneškodněny bílými krvinkami.

- vzniká v játrech, vznik podporuje zejm. vit. B6, B12, B9 (kys.listová)-methylačn živiny.

- GLUTATHION "Matka všech antioxidantů" - rubrika Přírodní léky, 5.3.2016.

Methylační živiny (kyselina listová a vitaminy B6 a B12). Jedná se pravděpodobně o vůbec nejdůležitější prvky urč. reakcí- kyselinu listovou = vitamin B9 (zejména v aktivní formě 5-methyltetrahydrofolátu), vitamin B6 (v aktivní formě P5P) a vitamin B12 (v aktivní formě metylkobalaminu). Více zde:Výsledek obrázku pro 2018
Year of the dog.


NEODCHÁZEJME OD ROZEHRANÉ PARTIE A
DOKONČEME, CO JSME ZAČALI.
TO NÁM DÁ NADĚJI, ŽE BUDEME VOLNĚ DÝCHAT.

od 1.11.2017 - UKONČUJI ZDE NA MÉM BLOGU SVOU ČINNOST a BUDU POKRAČOVAT NA - Facebooku: M - Spektrum
. . . . . . . . . . .

EFT - ENERGETICKÝ DETOX 1. - SUPER

12. května 2015 v 15:47 | olgabufkova.cz, http://www.eft.cz/, mishayoga.cz/ |  PREVENCE


Techniky Emoční Svobody
Emotional Freeddom Techniques EFT cz AAMET
stručný manuál Tento stručný manual byl vytvořen jako informativní pomůcka a návod k použití metody EFT.
Veškerá práva jsou vyhrazena tvůrci metody EFT - p. Garymu Craigovi.

Úplné originální znění EFT manuálu naleznete na www.emofree.com

Přestože nejsou známy žádné negativní vedlejší účinky metody EFT, neopomeňte vždy vhodnost konzultace s kvalifikovaným terapeutem EFT či vaším zdravotním praktikem před samotnou aplikací Emotional Freedom Techniques!

Pakliže se rozhodnete toto upozornění ingorovat, přebíráte veškerou zodpovědnost za své zdraví sami na sebe. Zastoupení AAMET pro ČR Marta Nosková, EFT Adv. Practitioner AAMET akreditovaný školitel, www.eft-ahc.cz Gary Craig - tvůrce metody EFT

Vítáme Vás a děkujeme za váš zájem o metodu Emotional Freedom Techniques.
Tato unikátní metoda je díky svým velice pozitivním výsledkům k dnešnímu dni praktikována více než 250 000 EFT praktiky celosvětově. "Jednoho dne se medicínská profese probudí a uvědomí si, že nevyřešené emocionální problémy jsou hlavní příčinou 85% všech nemocí. Od té chvíle bude metoda EFT jedním ze základních léčebných nástrojů… jak je již nyní pro mne." - Eric Robins, Praktický lékař

EFT - energetická psychoterapie

EFT je energetická psychoterapie. Jejím cílem je najít emoční vzpomínku, která "uvěznila" kousek vašeho já v dané situaci a tím zablokovala energii.

Indikace

  • alergie
  • fobie
  • strach, stres
  • deprese
  • bolesti různého druhu
  • bolest ze ztráty blízkého
  • omezující přesvědčení
  • nefunkční sliby apod.
Na terapiích společně hledáme oddělené kousky "já", abyste se stali celistvými a tím spokojenějšími bytostmi.
Každá bolest, nemoc nebo psychické trauma je zablokovaná energie. Něco jako studený spoj v elektrickém vedení. Moderní metoda EFT (anglicky - Emotional Freedom Techniques) dokáže uvolnit blok na energetické dráze a tím dojde k obnovení vedení.
V našem těle proudí energie čchi. Ve zdraví proudí v drahách podle daných pravidel. Abychom obnovili její správný tok, ťukáme na body na těle vyznačené na obrázcích. Vibrace, které se po drahách šíří, vyvolávají emoční vzpomínky nebo fyzické pocity nepohody. Cílem EFT je přepsáním nepříjemné vzpomínky nebo odstranění fyzického pocitu, to vše je spojeno s pozitivním programováním.
Tímto procesem vás vede zkušený terapeut.
EFT (techniky emoční svobody) převzal a dotvořil do podoby dnes úspěšně užívané Angličan Gary Craig. Princip této techniky vychází z předpokladu, že každá emoce, stres, či trauma je blokátorem energie, která v těle obíhá. Není-li tato blokáda odstraněna dostatečně včas, dochází k fyzickým nebo psychickým poruchám. Je jedno, zda se jedná o bolest, svědivé alergie, různá onemocnění vnitřních orgánů anebo strach z čehokoli, nedůvěru v sebe sama, neschopnost si najít partnera, práci, nebo cokoli jiného, co omezuje spokojený život.
Při hledání problému se ťuká na body ležící na energetických drahách všech meridiánů. Současně se sleduje intenzita problému, ať jde o emoce, nepříjemné pocity či bolest. Snahou je snížení intenzity pocitu vždy na 0.
Nikdy není pozdě změnit si svou minulost.
Nemějte očekávání, buďte trpěliví a vytrvalí, věřte a výsledek se dostaví.

EFT na bolest

Co kdyby existoval vypínač bolesti na vašem těle?

EFT má takových vypínačů více a také umí "vypnout" kromě bolesti spoustu nepříjemných emocí, potíží a nemocí. A protože psaný text není prožitek, nabízím vám na zkoušku zmírnění, nebo dokonce vymizení bolesti zkrácenou metodou EFT.
Pokud znáte celou proceduru, můžete použít všechny body včetně procesu Gamut, účinky budou rychlejší a hlubší. Jestliže se chcete naučit celý základní postup, najdete jej v EFT základním manuálu.
Bolí vás právě teď někde?
Jestliže víte, že bolest není vážného původu, jež by vyžadoval spíše lékařský zákrok, tak si teď můžete pomocí speciálních bodů na hřbetu své ruky ulevit od bolesti. Nezáleží na jaké ruce, funguje to na obou. Pokud máte více bolestivých míst, vyberte si jen jedno konkrétní místo pro jeden proces EFT. Další místa pak zpracujte postupně jedno po druhém.
Nejdříve poťukáme na karate bod pro harmonizaci energií. Ten se nachází na hraně dlaně, přibližně mezi kloubem malíčku a zápěstím. (stejné místo jakým karatisti provádí rozbití cihly) Zároveň s jemným poklepáváním na karate bod 3x řekněte: I přestože mě bolí...(doplňte vaše místo bolesti), i tak jsem v pořádku.Bolest může zmizet. A já chci aby zmizela.

Porovnejte teď intenzitu bolesti, jak ji v %cítíte s intenzitou, kterou jste cítili zpočátku. Jestliže vám ještě zbývá bolest, soustřeďte se na ní a pokračujte dalším bodem.

Položte si ruku dlaní na podložku a vyhledejte prohloubení mezi klouby malíčku a prsteníčku a pokračujte v tomto prohloubení směrem k zápěstí. Bod zvaný GAMUT se nachází zhruba v polovině vzdálenosti mezi klouby a zápěstím (červená kolečka na obrázku).
Prsty (lze použít 1-3 prsty) druhé ruky lehce poklepávejte tento bod a zároveň se soustřeďte na vaše konkrétní místo, kde cítíte bolest. Čím více se soustředíte na bolest, tím lépe probíhá proces hojení.
Pokračujte se soustředěním na bolest s tím, že si představíte, jaký tvar a jakou barvu ta bolest má. (Pokud jste to nikdy předtím nedělali, jen si řekněte: Jakou by ta bolest mohla mít barvu a tvar? A zatímco poťukáváte, vyčkejte na obraz, který se objeví.) Pokračujte dvě až tři minuty v ťukání a soustřeďte se tímto způsobem na bolest. Obraz by se měl zmenšovat a bolest slábnout až do zmizení.
Tento zkrácený proces můžete snadno použít kdykoli a kdekoli a často postačí pro eliminaci většiny bolestí.Takhle lehce se je možné zbavit například bolesti v zádech, svalů, hlavy, zubu a různých jiných potíží. Kdyby se bolest časem vrátila, můžete ťukání libovolně opakovat.
Není to úplný proces EFT, někdy je potřeba střídat ťukání mezi více body a rovněž zaměřit pozornost na emocionální náplň bolesti, která může být příčinou potíží.
Samozřejmě toto není náhrada za lékařskou péči. Když např.bolí zlomená noha, EFT vám ji nenarovná, ale pomůže např. urychlit hojení bez bolesti.
Také nám někdy chce naše podvědomí bolestí sdělit, že máme toto místo uzdravit od zde uložených stresů a emocí. Pokud by vám míra bolesti neustoupila, bude asi toto váš případ. Zeptejte se bolestivého místa, jakou zde máte emoci a vyčkejte pocitem v tomto místě na odpověď. Celý proces pak můžete zopakovat se zaměřením na tuto emoci místo bolesti.
Bolest zmizela! Co se stalo?
K čemu vlastně došlo následkem ťukání? Vyřadila se tím citlivost na bolest? Ne !! Podle zakladatele EFT - Garyho Creiga řeší metoda samotnou příčinu bolesti a tou je porucha v energetickém systému. Když například bolest je způsobena infekcí, tak se tělo nastaví, aby zesílilo obranu v postižené části. Když je ale bolest způsobena napětím, pak ťukání pomůže svalům se uvolnit. Když je bolest způsobena zablokovanou emocí a ta emoce se uvolní, obnoví se přirozený energetický tok v daném místě. Obnovou harmonického přirozeného energetického toku se tělo samo uzdravuje, mizí nejen bolesti v daném místě, ale také nemoci.
Vědomé soustředění na bolest zaměřilo naše podvědomí k místu energetické poruchy a poklep prsty na meridiánový bod způsobil pulzní impulz, jež vyrovnal energetickou nerovnováhu. V některých případech se může stát, že se energetická porucha nezharmonizuje ihned, ale až za den či dva po ťukání.
EFT je zkratka pro Emotional Freedom Techniques, česky název znamená techniky emocionální svobody. A proč je emocionální svoboda důležitá? Protože když například člověk myslí na nějakou nepříjemnou událost, vyvolá v něm nepříjemné emoce a ty se projeví v jeho těle fyzickou slabostí, napětím, bolestí, tlakem, později nemocí apod. Pomocí EFT můžeme neutralizovat naše citové a emocionální reakce. Nejen, že se cítíme svobodněji, lehčeji a šťastněji, zároveň získáme energii, která by se jinak spotřebovala potlačováním nepříjemných pocitů a vyrovnáváním se těla se stresem. Emocionální svoboda je uvolnění energetického bloku, je to harmonické přirozené proudění energie ve vašem těle, kde vlivem harmonizace dochází k přirozené regeneraci těla, takže čím jsme emocionálně svobodnější, tím jsme šťastnější a hlavně zdravější.

Certifikovaný program, který vám změní život !!!

Intenzivní transformační program vám umožní odhalit a odstranit energetické bloky a toxiny, které jsou příčinou vašich možných problémů, ať už v oblasti zdraví, peněz, vztahů nebo úspěchu obecně.

EFT.

ENERGETICKÝ DETOX - Odhalte pravou příčinu svých problémů.Příčinou všech negativních emocí je porucha energetického systému těla - systém MERIDIÁNŮ.
CO MŮŽE ZAPŘÍČINIT VZNIK ENERGETICKÉ PORUCHY ?
- Prožité nehody, traumata.
- negativní zkušenosti z minulosti, negativní vzpomínky (zesměšnění učitelem před třídou).
- negativním ovlivňováním rodičů

EMOČNÍ ZÁZNAM
Některé naše problémy jsou tak silné, že dokáží způsobit poruchu v těchto drahách.
Negativní událost, trauma, bolest
způsobí
poruchu v energetickém systému těla,
která je vnimána jako fyzická, psychická bolest nebo emoce.

LIDSKÁ MYSL JAKO ARCHIV
Kriteria archivace - emoce, důležitost, přesvědčení.
- SLOŽKA NEUTRÁLNÍ
Události, které nejsou nijak důležité, např. oběd před 14 dny
- SLOŽKA DŮLEŽITÉ, ÚŽASNÉ
informace a události, které mají pozitivní náboj, když si na ně vzpomene, tělu se to líbí.

STRATEGIE PŘEŽITÍ
- SLOŽKA DŮLEŽITÉ, HROZNÉ
informace a události, které byly negtivní, ohrozily nás, vyvolaly strach, bolest ...
- způsobují poruchu v energetickém systému
- naše tělo je vyhodnocuje jako důležité pro přežití,

O NÁS BEZ NÁS
Náš archiv si vše ze strategicky důležité situace, pokud si to vědomě nepamatuje.
To je i princip fungování a udržování chronických nemocí.
Stačí např. vidět barvu, která byla přítomna v problémové situaci a tělo vyvolává podobné reakce jako v době, kdy situace proběhla.

VLÁDA PODVĚDOMÍ
- Intuice
- Hodnoty x víra
- Představivost x sny
- Emoce
- Zvyky
- Ochrana
- Přítomnost
- Nezpracovné negativy x nehodnotí x je líné
- Organizované ( 5 smyslů)
- LTM - dlouhodobá paměť
- Určuje směr naší životní energie

SÍLA PODVĚDOMÍ
Mysl jako zahrada.
- Naše mysl je jako zahrada. Každé semínko, které se do ní jednou dostane, může vyrůst a žít vlastním životem.
Otázkou je, jestli o naší zahrádku pečujeme nebo ne.
Každý zahradník ví, že když utrhne plevelu jen lístky, vyroste znovu.
ENERGIE PŘEVAŽUJÍCÍ
V PODVĚDOMÍ
URČUJE SMĚR
NAŠÍ ŽIVOTNÍ ENERGIE.

VAŠE ŽIVOTNÍ ENERGIE
TOXIKOVANÉ PODVĚDOMÍ - DETOXIKOVANÉ PODVĚDOMÍ
CO SI VYBERETE ?

DÁ SE TO ZMĚNIT ?
Většina problémů a opakujících se nežádoucích situací
má své jasné a podstatné důvody, kterých je hned nekolik:
Jde hlavně to, že :
- jsou uložené v našem podvědomí a dějí se automaticky
- nedají se změnit silou vůle nebo jen velmi těžko
- aˇuž se nám to nemusí líbit jsou pro nás strategicky důležité
- tohle se dá ale změnit. To je cíl EFT.
- A to vše bez velké námahy.

ODSTRANĚNÍ PŘÍČINY
1. Aktivace nechtěného - VZPOMÍNKA - vědomá aktivace, ASOCIACE - nevědomá aktivace.
2. Odstranění energetické poruchy použitím EFT
3. Změna kriterií archivace informaci
4. Odstranění emočních záznamů
5. Neutrální odpověď těla, mysli

METODA EFT
Pomocí metody EFT postupně najdeme a zneutralizujeme všechny nefunkční programy
ve Vašem podvědomí.
Ty se uvolní a ztratí pro Vás strategicou důležitost.
Podvědomí přestane automaticky vyhledávat podobné situace a Vy si budete moci sami vybrat, co ve svém životě chcete mít.

EFT je MERIDIÁNOVÁ TERAPIE s neomezenou možností použití.

Spojuje práci s tělem, myslí a emocemi prostřednictvím energetického systému těla.
Dá se lehce naučit.
Má obvykle rychlé výsledky.
Má 80 - 85 % úspěšnost.
Skvěle se dá kombinovat s jinými terapiemi.


EMOCNIBOLEST

UKLIDOVKAZDRAVICKO

zbavtesenegativni


STESTI

Jak ťukat EFTdále také:

V knize Michaely Klímové Štěstí na konečcích dvou prstů:

http://www.mishayoga.cz/esh... najdete vše o technice EFT včetně podrobného manuálu, detailního popisu způsobu, jakým se tvoří programy podvědomí a poutavých příběhů.
EFT je úžasný dar, o kterém by měl vědět každý. Rozhodli jsem se udělat kampaň pro rozšíření téhle metody mezi lidi. EFT nic nestojí, je jednoduchá, každý se jí naučí a kdykoli ji může použít. EFT máme vždy na dosah konečků prstů.

Obsah


Štěstí na konečcích dvou prstů 2
Michaela Klímová 2
Předmluva 7
Důležité upozornění 9
Úvod 10
Co je EFT 11
30 let historie EFT 13
Gary Craig 14
Jak funguje metoda EFT? 15
Tři jedinečné vlastnosti EFT 16
Síla vzpomínek 17
Základní program 19
Podle čeho poznáme, že je náš život ohrožen? 20
Jak mozek třídí a vyhodnocuje informace? 21
Kdo je pánem RAS? 22
Čím to, že se třesu? 24
Spouštěč 25
Příběh Alice 25
Geniální strategie 27
Příběh malé Aničky 27
Myšlenkové pole 28
I cizí jsou vlastní 30
Zkušenost, víra a přesvědčení 33
Proč je tak těžké něco změnit? 34
Příběh Jany 34
Svět vidíme takový, jací jsme, ne takový, jaký je 37
Proč je důležité rozhodnout se pro změnu 38
Základní proces EFT 40
Identifikace "problému" 42
Úvodní prohlášení 42
Ťukání na jednotlivé body 43
Kontrola. Změnilo se něco? 43
Dokončení procesu 43
Umění být konkrétní 44
Kontrola úspěšnosti procesu 48
Osvobození od emocí 49
Emoce jako klíč ke vzpomínce 50
EFT s použitím vnitřních obrazů 51
Někdy za to může jen jediná věta 53
Související vzpomínka 55
Další příklad emočního bloku: Strach z létání 55
Léčba bolestí a nemocí 56
Bolest rtu po nasazení rovnátek 56
Bolest ramene 57
Bolest hlavy 58
Léčba následků po úrazu59
Špatně se hojící zlomenina 59
Nemoci 60
Roztroušená skleróza 60
Pochybnosti, že se nemoc, bolest nebo emoce opět vrátí 62
Technika příběhu 63
Co je to trauma? 66
Co když bolest neodchází a emoce zůstávají? 67
Ukázkový proces EFT 69
Technika osobního klidu 71
Rady na závěr 73
Zlaté pravidlo EFT 74
Užitečné otázky pro techniku osobního klidu 75
Můj příběh 78
O autorce 84

také článek ze dne 14.5.15 EFT - v rubrice ZDRAVÍ.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama