. . VŠE, CO MNE ZAJÍMÁ. . . .CARPE DIEM ! - VYUŽIJ DEN !

. .Hanka. .Hanka .Hanka. .JEN Z DOBRÉHO SE RODÍ DOBRÉ ! . . Hanka . Hanka. Hanka

. . . . . . FIDE, SED CUI FIDAS, VIDE ! . . . VĚŘ, ALE KOMU VĚŘÍŠ, MĚŘ ! . . . . .čs. film Bílá paní.
DĚKUJI za návštěvu na mém Blogu a PŘEJI VÁM krásný a úspěšný nový týden.Vaše Milena

od 1.11.2017 - UKONČUJI ZDE NA MÉM BLOGU SVOU ČINNOST a BUDU POKRAČOVAT NA Facebooku:NA ÚVOD
NĚKTERÉ SPECIÁLNÍ MNOU VYBRANÉ ZÁSADNÍ - DŮLEŽITÉ ČLÁNKY: - více - klikněte na ně.
DALŠÍ ČLÁNKY NAJDETE NÍŽE či v ARCHIVU:


- KOKOSOVÝ OLEJ - 12 + 1 způsob využití -pomáhá proti bakteriím a kvasinkám
mají specifickou schopnost narušit membrány virů, bakterií, kvasinek a plísní. Ty jsou pak snadno zneškodněny bílými krvinkami.

- vzniká v játrech, vznik podporuje zejm. vit. B6, B12, B9 (kys.listová)-methylačn živiny.

- GLUTATHION "Matka všech antioxidantů" - rubrika Přírodní léky, 5.3.2016.

Methylační živiny (kyselina listová a vitaminy B6 a B12). Jedná se pravděpodobně o vůbec nejdůležitější prvky urč. reakcí- kyselinu listovou = vitamin B9 (zejména v aktivní formě 5-methyltetrahydrofolátu), vitamin B6 (v aktivní formě P5P) a vitamin B12 (v aktivní formě metylkobalaminu). Více zde:Výsledek obrázku pro 2018
Year of the dog.


NEODCHÁZEJME OD ROZEHRANÉ PARTIE A
DOKONČEME, CO JSME ZAČALI.
TO NÁM DÁ NADĚJI, ŽE BUDEME VOLNĚ DÝCHAT.

od 1.11.2017 - UKONČUJI ZDE NA MÉM BLOGU SVOU ČINNOST a BUDU POKRAČOVAT NA - Facebooku: M - Spektrum
. . . . . . . . . . .

BIO LÉČENÍ

7. května 2015 v 16:00 | http://www.pomocteluidusi.cz/ |  PREVENCE
Léčení bio-informačními technologiemi
podle systému Strom života Arkadie Naumoviče Petrova
Akademik, doktor filozofických věd a spisovatel Arkadij Naumovič Petrov byl do svých padesáti let zapřisáhlým ateistou. Mnoho chorob mu ztěžovalo život. Jako ředitel světově proslulého nakladatelství Umělecká literatura se musel potýkat s řadou manažerských a ekonomických problémů, což mu přivodilo další zdravotní problémy, takže se ocitl v nemocnici, kde mu měla být odebrána ledvina. Stalo se však něco podivuhodného. Jednoho dne se na nemocničním lůžku dostal do změněného stavu vědomí, ve kterém kromě jiného spatřoval biblické výjevy, přijal existenci Krista a došlo u něj k závažné změně světového názoru. Zaujat novým poznáním pečlivě zapisoval své prožitky a došlo u něj ke spontánnímu uzdravení. Z nemocnice odešel zdráv a bez chirurgického zásahu. Tímto zážitkem započala nová kapitola jeho života, kterou podrobně popisuje ve své trilogii Stvoření světa. První díl je již v prodeji u Bělousových, další se připravují. http://www.centrumstromzivota.cz/
Níže uvedené informace jsou částečně ze semináře vedeného Nataljou Zolotarjovou, ředitelkou Centra bio-informačních technologií z Rostova na Donu.
Pro toto léčení je podmínkou, aby člověk neměl pochybnost o tom, že jsme byli stvořeni a že tím, kdo řídí a tvoří naše životy, jsme my sami skrze Boží jiskru v nás. Duše jako nesmrtelná část člověka nese v sobě částečku Stvořitele a obsahuje veškeré vědění. Jde o duchovní cestu směrem k poznání sebe sama a pochopení uspořádání světa, úlohy člověka na Zemi a ve Vesmíru. Vedlejším produktem "léčení světlem- bio-informačními technologiemi" bývá uzdravení tělesných chorob, v některých případech dochází i k dorůstání chirurgicky odstraněných orgánů. Tam je ovšem nutná veliká koncentrace a působení delší čas. Přečtetě si text pod výčtem terapií:

Některé zde používané techniky jsou známé statisíce let, jiné jsou nově získané na základě vědeckého výzkumu. Uzdravení vypadá jako zázrak, ale je to vlastně návrat ke stavu podobnému Bohu, tedy k té universální normě, matrici, kterou do nás Bůh při stvoření duše vložil.
Co lze tedy skrze tyto technologie: Možnosti terapií a získání poznatků a léčení:
Tyto technologie jsou velmi silné a velmi očistné, někdy se lidem motá i hlava... posléze nastupuje pocit znovuzrození... některé tyto technologie dělám i na dálku, některé lze pouze osobně u mě...
1. Porozumění sobě samému. Co je úkolem duše v této inkarnaci? Kdo je tato duše pro stvoření?
2. očištění krevního a lymfatického systému, harmonizace jemných těl, energeticko informační vyladění - tímto začíná veškeré léčení, odstraňují se tím např. lehká nachlazení, viry, rýma, bolesti v nohou apod.
3. očištění těla od přijatých vnějších negativních informací, na základě kterých v těle vzniká bolest, kdy dochází k propojení pochopení mezi vnějšími a vnitřními postoji, pomáhá při nespavosti když se dělá před spaním
4. obnova zraku, buněk v oku, obnova orgánů a vyléčení problému skrze propojení minulost, přítomnost, budoucnost - více terapií, pouze osobně, příp. s dlouhodobými klienty po skype.
5. obnova orgánů skrze univerzální buněčnou matrici, normování orgánů ke zdraví - pouze zde osobně
6. sjednocení podosobností
7. technika odpuštění skze boží energie
8. obnova očištěním orgánů skrze neurony
9. očištění prostoru a normování vztahů, dle božích zákonů
10. diagnostika poškození orgánů
11. harmonizování, normování události v budoucnosti, do níž jsme již vložili energii, např. dovolená, cesta, obchodní jednání apod.
12. získání pravdivé odpovědi na svoje otázky skrze Boží světlo, vyjevení neviditelného, co si člověk běžně neuvědomuje, o čem neví, co je mu skryté, i události nebo postoje, jednání jiných lidí vůči člověku, ukázání události, která zablokovala jinou událost, špatné pochopení, co je třeba změnit v mém postoji apod, skrze čisté pravdivé světlo
13. Zacelení aury, ochranné obaly
14. Svatá koupel - meditačně léčebná technika
MOŽNO SE DOMLUVIT I NA SKUPINU SOUČASNĚ
z mailu: ..a slíbila jsem reakci na "Léčení světlem"...
Na mě zapůsobilo velice dobře...v den, kdy léčení proběhlo, dobíhaly do večera vlny zimnice a tepla, tlak v zátylku, který šel přes korunní čakru na třetí oko (to jsem do večera cítila velmi intenzivně), motání hlavy, pak jsem cítila tlak v lýtkách, který šel přes chodidla ven.... Od druhého dne tyto pocity pominuly... cítila jsem velký nárůst životní energie, elán do řešení životních situací, který dá se říci trvá do teď (i přes značné pracovní vytížení)... myslím si, že to je obrovský přínos tohoto léčení.... určitě bych ráda brzy zopakovala....
Moc děkuji a určitě doporučuji ostatním také vyzkoušet.
Hezké dny a pohodu.... Jitka
Tyto praktiky zde teď mohou být proto, že žijeme v době vzestupu, v době přerodu do zlatého věku. Zlatý věk je obdobím, kdy si každý z nás musí vzpomenout, kdo je, proč žije na Zemi a jaký byl cíl Stvořitele. Vše živé se vyvíjí dle svobodné vůle, volby. Každý člověk si tedy vybírá svoji cestu. Svět se utváří současně Bohem a současně člověkem.

Člověk dostal duši, do ní je vložen ideální božský program. Nikoliv smrt. Nikoliv nemoci.

Proto můžeme pracovat na opětovném spojení s touto universální normou bytí, kdy můžeme žít neomezeně dlouhý čas. Smrt jak ji zde známe, je pouze přechodem do jiné sféry bytí. S tímto učením a čištěním programů se lze setkat i v učení o SRT.
Smyslem našeho života je naučit se pochopení našeho spojení s Bohem, která nás může zachránit ve velmi těžkých situacích. Na cestě poznání byl zachráněn nejeden život. Bůh je světlo, informace, energie, láska. Existuje světelné informační pole, které převádí energie do hmoty. Je to schéma, podle něhož pracují tyto technologie. Bůh je substance, osobnost. Je to sumerské slovo, nekonečně věčně se rozvíjející struktura světla. Bůh předal do duše člověka svoji jiskru, tedy vložil do lidské duše božské poznání a navrhl, abychom se vyvíjeli na Zemi. Šli jsme na Zemi dobrovolně, ale sténali jsme, věděli jsme, že to zde bude těžké. Učíme se zde pochopit zákony tvoření.

Byla stvořena duše, z ní se otevřel duch a z ní vědomí.

Tyto 3 části tvoří fyzické tělo, proto jsme nevznikli z opice. naše vědomí, které je nejblíže těla, je tvořeno vrstvami.

Všechny problémy z fyzického těla a z fyzického světa pochází z našeho vědomí. Země je součástí slunečného systému. Strom života božské tvorby se do materiální struktury odráží v naší každé buňce, DNA má tuto strukturu. Máme zkreslení na všech úrovních vědomí. Když jde světlo vědomí Boha, jde skrze vědomí člověka, světlo se lomí, odtud pocházejí bolesti. Problém je ve vědomí člověka. Na tom se zákládají praktiky vyléčení. Když se z vědomí odstraní zkreslení, tak se obnovuje božské chápaní světla, světonázor, dívání se na svět, vnímání světa, jinak. Potom lze vzájemně působit se světlem, aby bylo fyzické tělo zdravé.

Na základě informační struktury máme v duši ETALON, vzorový obraz, o který se můžeme opřít, a skrze něj lze převést fyzické tělo v nesmrtelnou existenci. Musíme být obnoveni dle obrazu Boha bez umírání. To se děje nyní v této době díky vzestupu, díky posunu do 5. dimenze.

Naše světlo musí být natolik očištěno, abychom dokázali vzestoupit. Pokud se to nepodaří, bude zase potopa, jak tomu bylo i v minulosti, a my zase všechno zapomeneme a budeme vše procházet od začátku. Tato naše civilizace je vrcholem. Jsme podporováni shora, abychom to již zvládli, proto od 60. let min. století jsme na Zemi začali dostávat učení, léčení, postupy pro změny vnímání, abychom to zvládli. Musíme uchovat zkušenosti těch mnoha životům nezapomenout je. Bůh je duše, duch, princip harmonie, podle něhož bylo vše vytvořeno, pravda, je láska, je poznání, vědomí a život. Přišel čas strukturovat všechny poznatky. Pravd může být mnoho. Každý má individuální vědomí. Bůh tvořil tento svět slovem. Po pádu babylonské věže došlo k rozdělení jazyků, a tím ke zkreslení. Musíme teď najít zpět společnou řeč. A to se stane, to je náš úkol. Ve vesmíru je mnoho forem života, ale my jsme unikátní. Všechny jazyky vzešly ze staroslovanských kosmických run, 49 písmen, obrazů, a z toho vzešly jazyky.
Když byla stvořena duše a sestupovala na Zemi do fyzického těla, šla dolů skrze planety. První byl Uran. Zde si vzala zkušenost, pak Neptun, kde je uloženo zvířecí vědomí. Potom skrze Saturn, zde se vytvořilo 7 základních čaker, došlo k formování skrze vibrace světla. Potom následovala již neexistující planeta Fajeton, kočár duší, tam dostávala oceán vědomostí Boha, potom pokračovala na Jupiter, kde dostala vlastnosti řízení života v souladu s božským principem, jak lze řídit světlo. Pokračovala na Mars, tam si bere sílu ducha, který pohybuje člověkem. Následuje Slunce, to je hvězda, a zde dostává bezpodmínečnou lásku. Prochází skrze Venuši, kde se učí emocím, zde jsou uloženy vzory harmonie. Pokračuje na planetu Merkur, kam bylo vneseno zkreslení a zde dochází i k chápání nebo k projevení se rozdílů mezi lidmi, tyto programy jsou zde přijaty do duše. Pokračuje na Měsíc, který je naším krystalickým souputníkem. Tady se pracuje s vodou,a člověk je tvoření z 80% vodou. Tímto ovlivňuje naši strukturu zde na Zemi."Světlo, které čistí a léčí svět"
Kniha Pastýřova, Joann Davisová
Modlitba Zákon Proměny
"Učiň mě nástrojem svého pokoje.
Kde je nenávist, ať rozsévám lásku.
Kde je křivda, ať rozsévám odpuštění.
Kde je pochybnost, ať rozsévám víru.
Kde je zoufalství, ať rozsévám naději.
Ke je smutek, ať rozsévám radost.
Kde je temnota, ať rozsévám světlo.
Protože kdo dává,ten dostává.
Když odpouštíme, je nám odpuštěno.
A když umíráme, jsme zrozeni k životu věčnému.
Neboť tak zní Zákon Proměny. "
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama