. . VŠE, CO MNE ZAJÍMÁ. . . .CARPE DIEM ! - VYUŽIJ DEN !

. .Hanka. .Hanka .Hanka. .JEN Z DOBRÉHO SE RODÍ DOBRÉ ! . . Hanka . Hanka. Hanka

. . . . . . FIDE, SED CUI FIDAS, VIDE ! . . . VĚŘ, ALE KOMU VĚŘÍŠ, MĚŘ ! . . . . .čs. film Bílá paní.
DĚKUJI za návštěvu na mém Blogu a PŘEJI VÁM krásný a úspěšný nový týden.Vaše Milena


NA ÚVOD
NĚKTERÉ SPECIÁLNÍ MNOU VYBRANÉ ZÁSADNÍ - DŮLEŽITÉ ČLÁNKY: - více - klikněte na ně.
DALŠÍ ČLÁNKY NAJDETE NÍŽE či v ARCHIVU:


- KOKOSOVÝ OLEJ - 12 + 1 způsob využití -pomáhá proti bakteriím a kvasinkám
mají specifickou schopnost narušit membrány virů, bakterií, kvasinek a plísní. Ty jsou pak snadno zneškodněny bílými krvinkami.

- vzniká v játrech, vznik podporuje zejm. vit. B6, B12, B9 (kys.listová)-methylačn živiny.

- GLUTATHION "Matka všech antioxidantů" - rubrika Přírodní léky, 5.3.2016.

Methylační živiny (kyselina listová a vitaminy B6 a B12). Jedná se pravděpodobně o vůbec nejdůležitější prvky urč. reakcí- kyselinu listovou = vitamin B9 (zejména v aktivní formě 5-methyltetrahydrofolátu), vitamin B6 (v aktivní formě P5P) a vitamin B12 (v aktivní formě metylkobalaminu). Více zde:
http://marijakes.blog.cz/1608/kalendar-2017-ciselnik-svatky-barevne

NEODCHÁZEJME OD ROZEHRANÉ PARTIE A
DOKONČEME, CO JSME ZAČALI.
TO NÁM DÁ NADĚJI, ŽE BUDEME VOLNĚ DÝCHAT.


. . . . . . . . . . .

HO’O PONO PONO. Havajská technika řešení PROBLÉMŮ

12. dubna 2015 v 21:44 | nakridlechandelu.cz |  ČLÁNKY
hooponopono-big

Ho'oponopono je staré havajské umění.
V překladu z havajštiny tento výraz znamená "napravit chybu" nebo "udělat správně".

Ho'oponopono pomáhá člověku odstranit, neutralizovat a smazat staré destruktivní myšlenky, aby se mohl připojit k proudu Hojnosti a získat Inspiraci.S radostí sem dávám odkaz na stránky naší první přední propagátorky metody Hó oponopono Marušky Michalcové www.utechaduse.cz
"Miluji tě. Omlouvám se. Prosím, odpusť mi. Děkuji ti."
Havajská technika Ho´oponopono přispívá k čištění našeho podvědomí, ve kterém sídlí bloky. Slouží k rozpuštění skrytých programů, které nám brání v dosažení naplnění našeho poslání na tomto světě i v dosažení našich přání, ať už jde o zdraví, vztahy, duchovní vývoj, hojnost nebo cokoliv jiného.
Ho´oponopono je nástroj k umožnění návratu do tzv, nulového stavu, kde neexistuje nic a možné jeVŠE.
V tomto stavu nesídlí žádné myšlenky, slova nebo činy, vzpomínky, vzorce, přesvědčení ani cokoli jiného. Prostě nic. Je to onen stav prázdnoty, o kterém se píše ve všech duchovních knihách a o jehož dosažení všichni hledající různými způsoby usilují. Nulový stav je stavem čisté lásky a nemá žádná omezení.
Každý člověk má k dispozici čočku skrze níž pozoruje svět. Každý z nás pohlíží na svět s myslí nastavenou určitým způsobem. Podaří-li se nám s pomocí stará havajské metody Ho´oponopono opustit všechny naše iluze, vstoupíme do prostoru, který se dá nazvat svět bez hranic. Jedná se o techniku vedoucí k Nalezení vlastního Já. Je to proces vnitřního opouštění negativních energií s cílem nechat skrze sebe proudit čistou Lásku, čisté myšlenky a slova.
Ho´oponopono je způsob, jak uvolnit energii starých emocionálních bolestí, které v nás vyvolávají nerovnováhu a následně i nemoci. Je to proces POKÁNÍ, ODPOUŠTĚNÍ A TRANSMUTACE, který pro dnešní účely aktualizovala význačná havajská kahuna Lapa´au Morrnah Nalamaku Simeona. Klasický přístup k řešení potíží tkví v přesvědčení, že jádro problému leží v klientovi, ne v terapeutovi. Terapeuti si často myslí, že jsou zde pro to, aby pomáhali lidem nebo je zachraňovali. U havajské metody Ho´oponopono je vše jinak - podle ní je skutečným úkolem terapeutů uzdravovat sebe samé z programů, které vidí ve svých klientech. Očistí-li program, který s ním sdílí, uleví se oběma stranám. A proto, abych byla jako terapeutka schopna úspěšně svému klientovi pomoci, musím uznat svou 100% zodpovědnost za to, co se stalo. Musím si tedy uvědomit, že jádrem problému je moje vlastní chybné uvažování, nikoliv chybné uvažování klienta. Většina terapeutů si vůbec není vědoma toho (nebo to nechce připustit), že se na každé obtížné situaci přímo podílejí. K tomu je totiž potřeba přijmout myšlenku, že na tomto světě jsme všichni propojeni a že to,co spatříme u druhého člověka, je také v nás. S pomocí Ho´oponopono dokáže terapeut přeměnit své i klientovy chybné mentální vzorce v zdravé myšlení naplněné Láskou.
Zatímco mi začíná klient vyprávět svůj tíživý příběh, začínám pročišťovat své vlastní chybné myšlenkové vzorce, které se zhmotnily do podoby klientova problému. Když je mé chybné uvažování nahrazeno láskyplnými myšlenkami, děje se tak i u klienta a ten zvolna cítí úlevu.
Léčení pomocí havajské léčebné techniky Ho´oponopono vyžaduje, aby se terapeutka nejprve spojila s Původním Zrojem nazývaným Bůh a v tomto propojení poprosila, aby ve mně Láska vyléčila všechny chybné myšlenkové vzorce, které se nejpre zhmotňují jako můj vlastí problém a potom jako problém klienta.Tato prosba je v podstatě jakýmsi procesem pokání a odpuštění. Vyžaduje od nás určitý stupeň odevzdání se a obrovskou důvěru v to, že bude vyslyšena.
Jistě Vás zajímá, jak na to.
1. způsobem je motlitba, kterou používala kahuna Morrnah:
BOŽSKÝ STVOŘITELI, OTČE, MATKO, SYNU V JEDNOTĚ… POKUD JSME SE JÁ, CELÁ MÁ RODINA I PŘÍBUZENSTVO A VŠICHNI MÍ PŘEDKOVÉ V MYŠLENKÁCH, SLOVECH, SKUTCÍCH A VE SVÉM JEDNÁNÍ DOPUSTILI VŮČI TOBĚ I TVÉ RODINĚ, NA TVÝCH PŘÍBUZNÝCH ČI PŘEDCÍCH ČEHOKOLIV ZLÉHO OD POČÁTKU STVOŘENÍ AŽ DO DNEŠKA, PROSÍME TĚ O ODPUŠTĚNÍ. DOPŘEJ NÁM OČIŠTĚNÍ, UVOLNĚNÍ A ODSTRANĚNÍ VŠECH NEGATIVNÍCH VZPOMÍNEK, BLOKŮ, ENERGIÍ A VIBRACÍ A PŘEMĚŇ TYTO NECHTĚNÉ ENERGIE V ČISTÉ SVĚTLO. A TAK SE STAŇ. AMEN
Kahuna Morrnah léčila prostřednictvím této prosby k Božskému Stvořiteli, skrze Božství, které je uvnitř každého člověka… jenž je ve skutečnosti nástrojem Božského Stvořitele.
2. způsob,který používá PhD.Ihaleakala Hew Len, je modernizovanou formou předchozí motlitby a spočívá v použití čtyř vět :
MILUJI TĚ
OMLOUVÁM SE
PROSÍM, ODPUSŤ MI
DĚKUJI TI

Skrze slova Miluji Tě se propojíme s Bohem. Bůh je Láska a vyjádřením lásky se na jeho energii napojíme. Slova "Miluji Tě" rozproudí zablokovanou energii, spojí nás s Božstvím. Jsou lístkem, který nás opravňuje ke vstupu do stavu neuvěřitelného klidu a míru. Když je vyslovujeme směrem ke Stvořiteli, začíná v nás vše očišťovat, abychom mohli zažívat zázrak přítomného okamžiku - svět bez hranic - nulový stav.
Podstata je milovat vše - např. nadváhu, závislost, problematické dítě, partnera …
Láska, na kterou se skrze slova "Miluji Tě" napojíme, přetváří nahromaděnou energii a uvolňuje ji. Vyslovením slov "Miluji Tě " si otevíráme bránu k prožití Božství. Když máte hlavu zahlcenou programy, které se neustále přehrávají jako gramofonová deska, řekněte jim v duchu nebo potichu: "Miluji Vás, drahé myšlenky. Jsem vděčná za to, že mám příležitost osvobodit Vás i sebe." Tyto slova opakujte znovu a znovu. Negativní myšlenky a programy se samy nikam neztratí, nevydají se na dovolenou ani neodejdou do důchodu, pokud jim to nenařídíte.
Omlouvám se - těmito slovy uznáváme, že se do našeho systému dostal nějaký virus neboli negativní program. Nemusíme tušit, jak to k nám přišlo. Např. má-li někdo nadváhu, jednoduše přijal program, který ji vytvořil. Tím, že vyslovíme slova "Omlouvám se", sdělujeme Bohu, že ve svém nitru žádáme o odpuštění čehokoli, čím jsme si tento program přitáhli. Neprosíme Boha, aby nám odpustil, ale aby nám pomohl odpustit sobě samým! Přijímáme absolutní zodpovědnost za vše, co se v našem životě objevilo.
Prosím, odpusť mi - těmito slovy prosíme o čištění, uvolnění a odstranění všech bloků a negativních energií a o jejich transmutací v čisté světlo. Je to prosba naší vědomé mysli ke Stvořiteli, aby změnil obsah našeho podvědomí v prázdnotu a abychom díky tomu opět objevili své vlastní Já.
Děkuji Ti - těmito slovy vyjadřujme Stvořiteli svou vděčnost a dáváme najevo víru, že se problém vyřeší k nejvyššímu dobru všech zúčastněných.
Práce terapeuta havajské techniky Ho´oponopono spočívá v očišťování sebe sama. Skrze motlitbu nebo slova Miluji Tě, Omlouvám se, Prosím odpusť mi, Děkuji Ti prosí nejprve Lásku, aby očistila negativní energii, která se zhmotnila do problému. Energie se uvolní, vznikne prázdný prostor, do kterého může vstoupit Bůh a naplnit jej Světlem. Člověk potom již nejedná na základě bloků a negativních programů vycházejících z mysli, ale nechává se vést inspirací přicházející z Ducha, tedy od Boha.
Technika Ho´oponopono vypadá jednoduše, ale vyžaduje určitou odevzdanost a trpělivost. Není to životní koncept Mac Donalda, kde přijedeme k okénku a okamžitě dostaneme hotové jídlo. Bůh není sluha. Je třeba čistit, čistit a čistit .
Aby vlastní Já bylo vlastním Já v každém okamžiku samo sebou je zapotřebí provádět Ho´oponopono nepřetržitě. Čisti, vymazávej, vymazávej
a nalezni svou vlastní Šangrilu. Kde? V sobě!
Uvádím krátký návod pro ty, kdo už se s metodou Ho'oponopono seznámili a chtějí si čas od času rychle osvěžit její základní téze. Návod může rovněž být užitečnou pomůckou pro začátečníky, kteří chtějí tuto prastarou metodu teprve poznat.

1. Nemůžeme chápat a kontrolovat všechno kolem sebe
Nemůžeme vědět všechno, co se kolem nás děje. Naše tělo i náš mozek řídí samy sebe právě v této chvíli, bez jakékoli naší účasti. V atmosféře je přítomno veliké množství neviditelných signálů, jejichž rozsah je velmi široký - od rádiových vln až po myšlenkové formy. Nedokážeme zachytit všechny tyto signály.
Skutečně se bezprostředně podílíme na vytváření své vlastní reality, avšak je to podvědomý proces, bez jakékoli naší uvědomělé kontroly. To je důvod, proč můžeme smýšlet pozitivně a přece žít v bídě. Náš vědomý rozum není tvůrcem.

2. Neřídíme všechno
Je zřejmé, že pokud nevíme o všem, co se zrovna děje, nemůžeme to také kontrolovat. Je to pouhá past našeho Ega, které nás vede k myšlence, že svět se řídí našimi příkazy. Protože ani vaše Ego není schopno vidět všechno, co se zrovna děje ve světě, určitě nebude rozumné povolit mu, aby rozhodovalo, co je pro vás nejlepší.
Máte právo volby, ale řídit události nemůžete. Můžete své vědomí využít při výběru toho, co chcete zakusit (prožít), ale nerozhodnete o tom, zda se události stanou nebo ne, jak a kdy k nim dojde. Klíčem je schopnost podřízení.

3. Jste schopni napravit všechny, které v životě potkáte
Ať se ve vašem životě objeví cokoli (a není důležité, jakým způsobem), je to napravitelné čistě proto, že se to nachází ve sféře vaší působnosti. Podstata spočívá v tom, že jestliže dokážete věc cítit, dokážete ji také napravit. Zdá-li se vám, že problém vidíte v někom jiném a zneklidňujete vás to, můžete problém odstranit (napravíte sami sebe). Anebo, jak už jsem kdysi řekl Oprah Winfrey, "Jestliže věc dokážete zpozorovat, už ji napravujete".
Nemusíte mít nejmenší ponětí, proč se to či ono ve vašem životě událo a proč vznikly takové či onaké okolnosti, ale musíte to přijmout, protože o důvodech nevíte nic. Čím víc napravujete, co na cestě potkáváte, tím jste čistší a tím blíž jste tomu, co si přejete, protože uvolňujete energii využitelnou k řešení jiných problémů.

4. Za veškerou svou životní zkušenost nesete plnou odpovědnost
Vše, k čemu ve vašem životě dochází, se děje bez nějaké vaší viny. Přesto ale nesete za tyto události plnou, stoprocentní odpovědnost. Koncept osobní odpovědnosti zasahuje mnohem dál a šíř, než vaše řeč, činy a myšlenky. Zahrnuje i to, co ve vašem životě říkají, dělají a myslí jiní.
Přijmout plnou odpovědnost za události svého života znamená, že jestliže se v něm objeví člověk s nějakým problémem, stává se jeho problém také vaším. Tento princip je pevně spojen s jiným, který říká, že jste schopni uzdravit, napravit všechny, které na své cestě potkáte.
Nemáte tedy právo kohokoli vinit z toho, co se děje. Můžete pouze přijmout odpovědnost, což znamená přijmout to, co se děje, uznat to za své a milovat to. Čím více toho napravíte na své cestě životem, tím pevnější bude vaše spojení se zdrojem života.

5. Vaší vstupenkou do světa bez omezení je opakování věty "Miluji tě"
Propustkou do světa za hranicemi postižitelného, od nápravy až k vyplnění přání, je obyčejná věta "Miluji tě". Když tuto větu opakovaně pronášíme k Bohu, umožňuje nám to pocítit zázrak té chvíle - nepřítomnost jakýchkoli omezení. Milovat musíme všechno kolem sebe. Svou nadváhu, své problémové dítě, souseda, manžela, milovat to všechno. Láska přetváří energii a uvolňuje ji. Věta "Miluji tě" je kouzelné heslo umožňující pocítit Boha.
6. Inspirace je mnohem důležitější než úmysl
Úmysly jsou hračkami rozumu, Inspirace je však božím návodem. V jistou chvíli se podřídíte a začínáte naslouchat, místo abyste žádali a očekávali. Úmysl je pokusem řídit svůj život, který se opírá o omezené vidění vlastního Ega. Inspirace je však posláním, které nám svěřil Bůh. Je to jednání v souladu s jeho posláním. Když působí Úmysly, přináší to výsledky, Inspirace však působí zázraky. Co si vyberete?

Tahák k Ho'oponopono
Ve svém životě a vztazích s jinými lidmi se řídím následujícími pravidly:
  1. Fyzický Vesmír je ztělesněním mých myšlenek.
  2. Jestliže jsou mé myšlenky špatné, vytvářejí špatnou fyzickou realitu.
  3. Jsou-li mé myšlenky dokonalé, vytvářejí fyzickou realitu produkující Lásku.
  4. Nesu plnou (100%) odpovědnost za vytváření své fyzické reality.
  5. Nesu plnou (100 %) odpovědnost za transformaci špatných myšlenek, které vytvářejí škodlivou fyzickou realitu.
  6. Nic neexistuje mimo mě. Všechno existuje tak, jako existují myšlenky v mém rozumu.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Larrywat Larrywat | E-mail | Web | 21. března 2017 v 20:14 | Reagovat

If your partner complains that you snore during your sleep, or if you wake up in the morning feeling tired and grouchy, you may have a common sleep disorder called sleep apnea. This means that at night, your airway is blocked and you stop breathing during your sleep. If you have this condition, you need to find treatment right away to avoid further problems.

Strengthen your throat and jaw with some basic exercises. Developing these muscles should reduce the symptoms of sleep apnea. You can exercise your throat and jaw by simply pulling your tongue or practicing some very simple breathing exercises. The goal is to train you to breathe differently and hopefully make your sleep apnea disappear.

Consider doing a few very specific exercises before going to bed each night, to alleviate some of your sleep apnea symptoms. Exercising throat and tongue muscles has been proven in scientific studies to reduce snoring, improve breathing and lessen the more profound effects of sleep apnea when done according to doctor's orders.

If you suffer from sleep apnea, it is vital to avoid consuming alcohol before bedtime. Alcohol acts as a sedative, therefore, it will naturally slow down your breathing. In addition, it will relax all the muscles in your body, including those in your throat that help to keep your airway open.

Understand the effects that smoking and drinking alcohol have on sleep apnea, if you are trying to get a grip on your quality of sleep. Smoking enlarges airways, while alcohol can relax them too much, both of which will contribute to the symptoms of sleep apnea severely. Consider making the necessary cut-backs that will cut down on your sleep problems.

To help diagnose your sleep apnea, your doctor may ask you to keep a sleep log. This log is where you'll keep track of how much you sleep during the night, and other symptoms you may experience. Your partner can let you know if you snore too loudly, jerk your limbs, or stop breathing. Your doctor will then be able to tell if you suffer from sleep apnea.

Weight loss can be a big help for those that suffer from sleep apnea. The condition is common in overweight patients that have larger neck circumferences. Losing weight can significantly reduce the pressure on your airway and improve the flow of air as you breathe at night.

A great way to know if you are experiencing severe apnea is to keep a sleep journal. Write down all the times that you wake up in the night and also record how you feel in the morning. This will help you to have a record to see your progress.

If you are a trucker who has sleep apnea, take precautions to stay safe on the road. First of all, get yourself properly diagnosed and treated. If your doctor prescribes a CPAP, use it. They are small and easily portable and can run on battery power if necessary. Try to stay fit and get regular sleep to keep your condition under control.

Make no mistake, sleep apnea is one of the most disruptive conditions a person can have, largely due to its ability to rob sufferers of the sound sleep they need to stay healthy. The best way to effectively deal with the condition is to understand it completely. Keep the information in this article handy in order to stay on top of this dangerous condition and reclaim peace of mind.

<a href=https://www.viagrasansordonnancefr.com/>viagrasansordonnancefr.com</a>

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama