. . VŠE, CO MNE ZAJÍMÁ. . . .CARPE DIEM ! - VYUŽIJ DEN !

. .Hanka. .Hanka .Hanka. .JEN Z DOBRÉHO SE RODÍ DOBRÉ ! . . Hanka . Hanka. Hanka

. . . . . . FIDE, SED CUI FIDAS, VIDE ! . . . VĚŘ, ALE KOMU VĚŘÍŠ, MĚŘ ! . . . . .čs. film Bílá paní.
DĚKUJI za návštěvu na mém Blogu a PŘEJI VÁM krásný a úspěšný nový týden.Vaše Milena

od 1.11.2017 - UKONČUJI ZDE NA MÉM BLOGU SVOU ČINNOST a BUDU POKRAČOVAT NA Facebooku:NA ÚVOD
NĚKTERÉ SPECIÁLNÍ MNOU VYBRANÉ ZÁSADNÍ - DŮLEŽITÉ ČLÁNKY: - více - klikněte na ně.
DALŠÍ ČLÁNKY NAJDETE NÍŽE či v ARCHIVU:


- KOKOSOVÝ OLEJ - 12 + 1 způsob využití -pomáhá proti bakteriím a kvasinkám
mají specifickou schopnost narušit membrány virů, bakterií, kvasinek a plísní. Ty jsou pak snadno zneškodněny bílými krvinkami.

- vzniká v játrech, vznik podporuje zejm. vit. B6, B12, B9 (kys.listová)-methylačn živiny.

- GLUTATHION "Matka všech antioxidantů" - rubrika Přírodní léky, 5.3.2016.

Methylační živiny (kyselina listová a vitaminy B6 a B12). Jedná se pravděpodobně o vůbec nejdůležitější prvky urč. reakcí- kyselinu listovou = vitamin B9 (zejména v aktivní formě 5-methyltetrahydrofolátu), vitamin B6 (v aktivní formě P5P) a vitamin B12 (v aktivní formě metylkobalaminu). Více zde:Výsledek obrázku pro 2018
Year of the dog.


NEODCHÁZEJME OD ROZEHRANÉ PARTIE A
DOKONČEME, CO JSME ZAČALI.
TO NÁM DÁ NADĚJI, ŽE BUDEME VOLNĚ DÝCHAT.

od 1.11.2017 - UKONČUJI ZDE NA MÉM BLOGU SVOU ČINNOST a BUDU POKRAČOVAT NA - Facebooku: M - Spektrum
. . . . . . . . . . .

SPOLEK jako nástupce Občanského sdružení dle NOZ

28. března 2015 v 13:47 |  PRÁVO
Nedodá-li SPOLEK v určených termínech požadované - bude zrušen a zlikvidován.
/zapsanou osobu SOUD zruší a nařídí její likvidaci (§ 122 odst. 2 z.č. 304/2013 Sb. ZoVR)/

Zapsaný SPOLEK
jako nástupce Občanského sdružení dle NOZ.

1/ ZMĚNA NÁZVU
Do 1.1.2016 (do 2 let od účinnosti NOZ) musí SPOLKY přizpůsobit nové právní úpravě svůj NÁZEV (§ 3042 NOZ).
NÁZEV spolku obsahuje slova "spolek" či "zapsaný spolek," postačí zkratka "z.s." (§ 216 NOZ).
Ke změně NÁZVU je třeba ROZHODNOUT o ZMĚNĚ STANOV spolku
( - rozhodnutí výboru schválené členskou schůzí = ZÁPIS R výboru, zápis R člens. schůze).

2/ SBÍRKA LISTIN
Do 1. 1. 2017 (do 3 let od účinnosti NOZ)
musí do veřejného rejstříku spolků doplnit údaje požadované z.č. 304/2013 ZoVR, pokud tam některé z nich nebudou automaticky zapsány ze základních registrů - SBÍRKU LISTIN: STANOVY,
- členskou schůzí odsouhlasené FUNKCIONÁŘE orgánů spolku,
- roční účetní uzávěrky aj.

Občanské sdružení registrované ke dni účinnosti NOZ u Ministerstva VNITRA,
se považuje od této účinnosti za Spolek - tj. považuje se za zapsané v příslušném
veřejném rejstříku a nemusí znovu žádat, aby bylo jako Spolek do
rejstříku zapsáno U Ministerstva SPRAVEDLNOSTI ĆR.

Vyplývá z toho, že stávající občanská sdružení nepozbývají
účinností NOZ svou právní subjektivitu, ale tato jim zůstává.

Nová zákonná úprava (účinná od 1. 1. 2014) v jeho základech mění. Stanoví
zákonná pravidla i pro vnitřní poměry Spolku, od kterých se
nelze odchýlit (kogentní ustanovení)
nebo v lepším případě, která platí, pokud stanovy Spolku nestanoví
něco jiného (dispozitivní ustanovení) a toto zákonem stanovené minimum je závazné.

Občanské sdružení registrované ke dni účinnosti NOZ u Ministerstva VNITRA,
se považuje od účinnosti NOZ - 1.1.2014 za Spolek (viz. ustanovení § 3045 odst. 1 NOZ) je povinno
přizpůsobit své stanovy ustanovením NOZ do tří let od účinnosti NOZ
(tj. do 1. 1. 2017).

POZOR! Výjimkou jsou ustanovení STANOV spolku, která jsou v rozporu
s kogentními ustanoveními NOZ, ta pozbývají závaznosti již s účinností NOZ - tedy
1. 1. 2014.
Do 1. 1. 2014 je tedy potřeba provést kontrolu, zda stávající stanovy občanského
sdružení obsahují ustanovení, která nejsou v souladu s kogentními ustanoveními
NOZ a v případě potřeby STANOVY ZMĚNIT(ustanovení,
u kterých je to třeba).

SPOLEK je podle NOZ zařazen mezi PRÁVNICKÉ OSOBY a tak se na
něj přiměřeně VZTAHUJÍ obecná ustanovení o právnických osobách (tj. § 118 - 209)
ve všech záležitostech, které nejsou výslovně upraveny zvláštními PRÁVNÍMI ustanoveními

o SPOLCÍCH (tj. § 214 - 302 NOZ).
Jde především o tato ustanovení NOZ:

a) ustanovení §§ 118 - 209 - obecná ustanovení k právnickým osobám celkově
b) ustanovení §§ 210 - 213 - obecná ustanovení o korporacích, protože Spolek

je z hlediska právní teorie právě korporací.

K NÁZVU SPOLKU

Stávající spolky mají pro změnu názvu stanovenu lhůtu do 2 let od účinnosti NOZ -
tj. do 1. 1. 2016;

Do 1.1.2016 (do 2 let od účinnosti NOZ) musí spolky přizpůsobit nové právní úpravě svůj název (§ 3042 NOZ).
NÁZEV spolku obsahuje slova "spolek" či "zapsaný spolek," postačí však zkratka "z.s." (§ 216 NOZ).
Ke změně NÁZVU je třeba ROZHODNOUT o ZMĚNĚ STANOV spolku.
Z tohoto pravidla je stanovena výjimka pro spolky, jejichž název odporuje ustanovením
NOZ, ale které své označení užívají již dlouho, je pro ně příznačné a nehrozí
zaměnitelnost nebo klamavost takového názvu,

název spolku musí obsahovat slova "spolek", "zapsaný spolek" nebo alespoň
zkratku "z. s."

Do 1. 1. 2017 (do 3 let od účinnosti NOZ)
musí do veřejného rejstříku spolků doplnit údaje požadované ZoVR, pokud tam některé z nich nebudou automaticky zapsány ze základních
registrů.
Nepřizpůsobí-li spolek zapsaný stav stavu požadovanému ZoVR ani v dodatečné lhůtě stanovené výzvou rejstříkového soudu, soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zapsanou osobu zruší a nařídí její likvidaci (§ 122 odst. 2 ZoVR). Bude tedy nutné si zapsaný stav ve veřejném rejstříku zkontrolovat oproti požadavkům na zápis údajů o spolcích dle § 25-30 ZoVR.

Spolkový rejstřík (veřejný rejstřík)

Dalším významným právním předpisem účinným od 1.1.2014 je Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob [2] (dále jen "Zákon o veřejných rejstřících"), který byl Senátem Parlamentu České republiky ("PČR") schválen dne 12.9.2013.
Nový občanský zákoník obsahuje obecná ustanovení o veřejných rejstřících právnických osob v § 120-121 a dále odkazuje na speciální právní úpravu v jiném právním předpisu. Tímto právním předpisem je Z.č. 304/2013 Sb.
zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen "ZoVR").
Do veřejného rejstříku (konkrétně do spolkového rejstříku) se budou zapisovat zákonem stanovené údaje o spolku, pobočném spolku, zahraničním spolku, zahraničním pobočném spolku, a tento rejstřík bude veden příslušným rejstříkovým soudem, a to elektronicky. Údaje zapisované do spolkového rejstříku jsou uvedeny v § 25-30 ZoVR.
Součástí spolkového rejstříku bude i sbírka LISTIN.

Fungování tohoto spolkového rejstříku si lze představit jako obdobu dnešního obchodního rejstříku (na www.justice.cz). Jeho výhodou bude vyšší transparentnost spolků, kdy např. bude VEŘEJNĚ dostupná závazná informace
- o složení STATUTÁRNÍHO ORGÁNU a
- zveřejněno úplné a účinné znění STANOV apod.
Od 1.1.2014 vzniká spolek (a rovněž pobočný spolek) až zápisem do spolkového rejstříku (§ 226 NOZ).

Evidence sdružení vedená Ministerstvem vnitra podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů se od 1. 1. 2014 považuje za spolkový rejstřík podle NOZ. Ministerstvo vnitra předá příslušným rejstříkovým SOUDŮM ( Ministerstvo spravedlnosti) do 3 měsíců po dni nabytí účinnosti NOZ spisy a do 1 měsíce po dni nabytí účinnosti NOZ údaje o sdruženích (spolcích) v elektronické podobě. Údaje, které rejstříkový soud převezme ze základního registru osob, zapíše do spolkového rejstříku bez řízení (§ 125 ZoVR).

STANOVY SPOLKU = VEŘEJNÁ LISTINA.

Osvobození od poplatků 1.000,- Kč (za každý jednotlivý zápis i osoby statutára, každé nové listiny aj.), je 18 měsíců od 1.1.2014 - od nabytí účinnosti NOZ (Nový občanský zákoník).
tj. do 30.června 2015.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama