. . VŠE, CO MNE ZAJÍMÁ. . . .CARPE DIEM ! - VYUŽIJ DEN !

. .Hanka. .Hanka .Hanka. .JEN Z DOBRÉHO SE RODÍ DOBRÉ ! . . Hanka . Hanka. Hanka

. . . . . . FIDE, SED CUI FIDAS, VIDE ! . . . VĚŘ, ALE KOMU VĚŘÍŠ, MĚŘ ! . . . . .čs. film Bílá paní.
DĚKUJI za návštěvu na mém Blogu a PŘEJI VÁM krásný a úspěšný nový týden.Vaše Milena

od 1.11.2017 - UKONČUJI ZDE NA MÉM BLOGU SVOU ČINNOST a BUDU POKRAČOVAT NA Facebooku:NA ÚVOD
NĚKTERÉ SPECIÁLNÍ MNOU VYBRANÉ ZÁSADNÍ - DŮLEŽITÉ ČLÁNKY: - více - klikněte na ně.
DALŠÍ ČLÁNKY NAJDETE NÍŽE či v ARCHIVU:


- KOKOSOVÝ OLEJ - 12 + 1 způsob využití -pomáhá proti bakteriím a kvasinkám
mají specifickou schopnost narušit membrány virů, bakterií, kvasinek a plísní. Ty jsou pak snadno zneškodněny bílými krvinkami.

- vzniká v játrech, vznik podporuje zejm. vit. B6, B12, B9 (kys.listová)-methylačn živiny.

- GLUTATHION "Matka všech antioxidantů" - rubrika Přírodní léky, 5.3.2016.

Methylační živiny (kyselina listová a vitaminy B6 a B12). Jedná se pravděpodobně o vůbec nejdůležitější prvky urč. reakcí- kyselinu listovou = vitamin B9 (zejména v aktivní formě 5-methyltetrahydrofolátu), vitamin B6 (v aktivní formě P5P) a vitamin B12 (v aktivní formě metylkobalaminu). Více zde:Výsledek obrázku pro 2018
Year of the dog.


NEODCHÁZEJME OD ROZEHRANÉ PARTIE A
DOKONČEME, CO JSME ZAČALI.
TO NÁM DÁ NADĚJI, ŽE BUDEME VOLNĚ DÝCHAT.

od 1.11.2017 - UKONČUJI ZDE NA MÉM BLOGU SVOU ČINNOST a BUDU POKRAČOVAT NA - Facebooku: M - Spektrum
. . . . . . . . . . .

KARMA

27. března 2015 v 21:38 | http://www.mujosud.cz/ |  ČLÁNKY
Karma:

před inkarnací na zem si duše a vyšší řád stanovuje karmické úkoly- zkoušky, tresty, zátěže, čas, kdy a jak a s kým budeme karmu prožívat, pykat, splácet dluhy. Osud, neboli vyšší moc nám dá k tomu do vínku osudové situace a zlomy v přesně dopředu daný čas a místo. Svou knihu života dopisujeme sami svými skutky a vytváříme budoucnost a tvoříme svou karmu .

Proto tedy ovlivňuje naše chování a postoje i osud. Pokud jste ochotni přijmout zodpovědnost a chcete změnit situaci, chcete jít správnou cestou duchovní i světskou, pak měníte kvalitu svého života, potažmo svých potomků a dalších blízkých lidí.mků a dalších blízkých lidí.

další článek viz: 5.12.2014
KARMICKÉ ZÁKONY
Rubrika: Co mě zajímá

KARMICKÉ KODY

Teorie reinkarnace duší tvrdí, že duše neumírá s tělem, je věčná a prožívá mnoho životů. Je tedy důležité poznat, proč jsme zde. Použitím karmických kódů můžeme zjistit v jakých oblastech najít využití odpovídající našim schopnostem.
Čím vyšší uvědomění duše má, tím složitější úkol si do života dává. Není tedy žádoucí vyvíjet tlak na děti při volbě profese.

Země, to je škola ve které probíhá proces učení, je potřeba přijmout životní zkoušky s povděkem
Očistit svou karmu může člověk jedině sám. Základním zákonem života je je zákon akce reakce

Pozor na černou trojici jejímž tvůrce je člověk: EMOCE - ILUZE - MODLA
Např: partner mých snů nemůže ve skutečném životě vůbec existovat. Dokud tedy žena bude snít o ideálu a zakoušet současně škodlivý vliv negat.emocí (hněv,urážka,podráždění apod.) její muž aniž by si to sám přál, bude dál pracovat na rozptýlení jejího ideálu.

Pozemská láska (tělesná) je Boží mechanismus jež má člověku zatemnit rozum, aby dělal věci, které by normálně nedělal -pomatená láska.

Zapamatuj si: vše co idealizuješ (vytváříš si ideály) tě bude mučit do té doby, dokud tyto ideály neodmítneš a nepřijmeš život takový jaký je. Jakmile se vydáš na cestu porozumění, pak se lidé kolem tebe sami změní, protože už nebudou mít za úkol tě vychovávat.
Nemiluj svou rodinu víc než Boha, cti ji, ale neidealizuj si ji.Každý člověk je ti učitelem. Člověk musí změnit především sebe, ne své okolí.To co se mi nelíbí na druhých je především to, co zrcadlí mne.

Na svět jsme přišli kvůli učení! Svět jsem nestvořil, proto nemám právo ho změnit, můžu změnit jen a jen sama sebe! Všechny negativní zážitky jsou pouze lekce života. Odpuštění a vděk s láskou jsou klíčem k dosažení harmonie života. Pýcha, zlost a závist jsou brány do pekla.

Nedělej si starosti o zítřek, zítřek bude mít své starosti! Vše záleží na tom, jak moc je člověk připoután ke své iluzi (potřebuji auto atd.) Nehromaď majetky světské, ale duchovní. Hmotné statky jsou ukazatelem stavu duše. Peníze jsou energií nejvyšší koncentrace -jsou odměnu za užitečnou práci.
Dluhy jsou výsledky neplnění karmických úkolů a v důsledku nesprávného zacházení s vlastními prostředky. Materiální dluhy reprezentují dluhy duchovní. Půjčování peněz vede tedy k zatěžování karmy.
Své iluze odhalíš dle odpovědi na otázku - bez čeho nemá můj život smysl? Co chci, co miluji v životě ze všeho nejvíce? Ne to co vchází, ale to co z úst vychází člověka znesvěcuje!

Jak jsem se choval já ke svým rodičům, tak se budou mé dítě chovat ke mně.Nesuď nebo budeš souzen.Člověk se svým nevděkem vůči počasí,podnebí apod. spolupodílí na vzniku živelných katastrof.
Neustále si všímej jak mluvíš.Stručnost je sestrou talentu.Nauč se mluvit co nejméně.

Zanalyzuj si svou minulost. Všechny události minulosti jsou jedna velká iluze, kterou žijeme.
Vše co se v našich životech zdá být láskou je iluze a sebeklam probuzený instinktem. Skutečná láska nerozlišuje, nekategorizuje, nikdy není zištná
Paměť je zásobárnou emocí a brzdou rozvoje., zdroj stresu a tvůrce iluzorního světa. Ze stavu stresu se člověk dostane když vypne emoce, skrz logiku.
Zabij touhu a získáš svobodu.

Praktika:
Cesta k realitě je skrz meditaci.
Na konci každého dne si udělej písemnou analýzu myšlenek, slov a činů.
Urči si stav vlastní karmy!!! (zhodnocení pozice současného života)
Čtení karmických kodů: skrze čísla - datum narození (ukazuje úkoly vtělení) a datum smrti (chyby a nedodělky vtělení resp. úkol na další vtělení)
kniha od autora KUT CHUMI

NEBER SI NIC OSOBNĚ


Abychom mohli svobodně dýchat a žít plným životem, je nutné si uvědomit, že nikdo nedělá nic kvůli nám. Co druzí říkají a dělají je projevem jejich vlastní situace a snů. Když budete imunní proti názorům a činům druhých, nestanete se obětí zbytečného utrpení.

PRINCIPY MENTALISMU (Kybalion)


Vesmír a všechno v něm neustále roste, pohybuje se a mění se. Nic není trvalé a neměnné, kromě změny samotné. Vlastní síla, která pohání toto nepřetržité tvoření se nazývá VŠECHNO. Je to vše, co je, a proto je nekonečné a věčné. VŠECHNO je živá mysl sestá­vající z nesmrtelné životní síly a Božské moudrosti. VŠECHNO je Duch.

KOUZLO OSOBNÍ ZNAČKY


Mnoho lidí často spekuluje, nad tím jak je to možné že někdo dostal tak dobrou pracovní příležitost, významný post či jak je možné že ostatní jsou lépe hodnoceni než on i když sám odvádí daleko lepší výsledky?Hledejte odpovědi kolem sebe!Stačí se podívat na úspěšné lidi kolem sebe. Jak úspěchu dosáhli?

Mým základním motivem je POZNÁVAT, ODHALOVAT PRAVDU A BÝT ŠŤASTNÁ. Toužím být vždy sama sebou. Miluji upřímný prožitek či poznání. Obdivuji všechno, co věci zjednodušuje. Vím,že vyčnívám a vynikám z davu.Doporučuji jen co vyzkouším. Jsem jiná než ostatní lidé. Jsem jedinečná. Jsem originál.

DŮCHOVNÍ ZÁKONY KARMY

Zákon karmy

Myšlenka je energie nesená subatomárními částicemi, schopná splnit záměr, který je jejím obsahem, i na velkou vzdálenost. Ovlivnit jiného člověka nebo nějaký děj, zvláště je-li nesena silným citem jako je láskou nebo nenávistí, není nic nereálného. Ba naopak.

Naše činy, city a myšlenky jsou naplněny energiemi, které jsme sami vytvořili a které jsou součástí našeho energetického pole. Toto pole tvoří naši auru nebo-li biopole a teorie říká, že sahá až do vzdálenosti 7 metrů od nás. Je změřitelná, dá se vyfotografovat. Člověk se schopností vize ji vidí a dokáže určit její intenzitu.

V okamžiku, kdy vysíláme k nějakému jednotlivci či skupině energii, vytvoříme si mezi námi energetické pole různé síly i různého rozměru. Z fyzikálního hlediska je energie nezničitelná, je možné ji změnit. Z praktickém životě to vypadá takto: pokud se něčím proviníme, někomu ublížíme, na někoho zanevřeme, karmický dluh se nevytvoří ihned. Nejdříve je zde tak zvaná karenční doba, kdy má člověk možnost svůj skutek napravit. Každá nálada, každá myšlenka se nám promítne do aury, která změní byť na zlomek sekundy svou barvu. Každá pozitivní či negativní myšlenka způsobí vznik nového pohybu energie, který bude mít karmický dopad. Následovně za myšlenkou obvykle přichází čin na který reaguje okolí a energie vyslaná od ostatních lidí se dostává do aury každého, kdo byl přítomný konkrétnímu okamžiku.

Jak se změní barva aury, o tom rozhoduje momentální postoj každého jedince zvlášť a zároveň i karmický dopad si každý jedinec řídí svým myšlením i svými skutky. Skutkem je i vyřčení slovo, které nebylo uskutečněné. Každé slovo má velkou sílu a je potřeba s ním zacházet velmi citlivě. Pokud se provinilec snaží svou chybu napravit, změní se barva jeho aury a karmický dopad se zmírňuje.

Do podvědomí klesá přesně taková informace, kterou jsme prožili a tím se vytváří energie pro karmický následek. Ke zpětnému dopadu nemusí dojít za našeho života, jemnější energie se vracejí dříve, silné a těžké později. Až i o několik životů. Náš pojem času je v těchto dimenzích zavádějící.

Tyto informace jsou součástí paměti naší duše, kterou naše tělo i náš rozum vnímá jako kódy, které řídí naše životní kroky. V každém z dalších životů dostáváme šanci špatné kódy zmírnit, nejlépe je napravit. Pokud nejsme schopni kód pochopit, tak se to v praktickém životě projevuje tak, že se dostáváme do velmi podobných situací s dalšími a dalšími lidmi a řešíme s nimi stejné principy. V momentě, kdy u posledního člověka pochopíme, kde děláme chybu, změníme svou auru a tím i svůj postoj. Následovně na to se změní v podvědomí i náš kód. A karmický dopad se změní také.

autor: Blanka Malá

KARMICKÉ VZTAHY V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ

Člověk tento svět nestvořil a proto není na něm vynášet soudy nad věcmi i lidmi. Hlavní požadavek vyšších sil na člověka je harmonické soužití s okolním světem bez negativních emocí k nim. Chceš-li se vyvarovat problémům a neštěstí, musíš dodržovat vesmírná pravidla. Pokud totiž máš ve svém životě problém či nějaký konflikt, znamená to, že něco neděláš správně.
Přijmi tedy okolní svět bez soudů a pohrdání, ať je jakýkoli, a uvidíš že tvůj život bude z rázu šťastným.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama