. . VŠE, CO MNE ZAJÍMÁ. . . .CARPE DIEM ! - VYUŽIJ DEN !

. .Hanka. .Hanka .Hanka. .JEN Z DOBRÉHO SE RODÍ DOBRÉ ! . . Hanka . Hanka. Hanka

. . . . . . FIDE, SED CUI FIDAS, VIDE ! . . . VĚŘ, ALE KOMU VĚŘÍŠ, MĚŘ ! . . . . .čs. film Bílá paní.
DĚKUJI za návštěvu na mém Blogu a PŘEJI VÁM krásný a úspěšný nový týden.Vaše Milena

od 1.11.2017 - UKONČUJI ZDE NA MÉM BLOGU SVOU ČINNOST a BUDU POKRAČOVAT NA Facebooku:NA ÚVOD
NĚKTERÉ SPECIÁLNÍ MNOU VYBRANÉ ZÁSADNÍ - DŮLEŽITÉ ČLÁNKY: - více - klikněte na ně.
DALŠÍ ČLÁNKY NAJDETE NÍŽE či v ARCHIVU:


- KOKOSOVÝ OLEJ - 12 + 1 způsob využití -pomáhá proti bakteriím a kvasinkám
mají specifickou schopnost narušit membrány virů, bakterií, kvasinek a plísní. Ty jsou pak snadno zneškodněny bílými krvinkami.

- vzniká v játrech, vznik podporuje zejm. vit. B6, B12, B9 (kys.listová)-methylačn živiny.

- GLUTATHION "Matka všech antioxidantů" - rubrika Přírodní léky, 5.3.2016.

Methylační živiny (kyselina listová a vitaminy B6 a B12). Jedná se pravděpodobně o vůbec nejdůležitější prvky urč. reakcí- kyselinu listovou = vitamin B9 (zejména v aktivní formě 5-methyltetrahydrofolátu), vitamin B6 (v aktivní formě P5P) a vitamin B12 (v aktivní formě metylkobalaminu). Více zde:Výsledek obrázku pro 2018
Year of the dog.


NEODCHÁZEJME OD ROZEHRANÉ PARTIE A
DOKONČEME, CO JSME ZAČALI.
TO NÁM DÁ NADĚJI, ŽE BUDEME VOLNĚ DÝCHAT.

od 1.11.2017 - UKONČUJI ZDE NA MÉM BLOGU SVOU ČINNOST a BUDU POKRAČOVAT NA - Facebooku: M - Spektrum
. . . . . . . . . . .

Džoserova PYRAMIDA - důmyslné zařízení pro lidskou transformaci

24. února 2015 v 16:18 |  CO MĚ ZAJÍMÁ

Autoři neřekli, kam na svá tvrzení chodí. Prostorové zářiče na zesilování mentální energie a zvyšování citlivosti. Ale pyramida z odlitých bloků kamenů, které jezdí po magnetické dráze?

Nikola Tesla - tychyonová energie se pohybuje 27 x rychleji než světlo. Je to energie myšlení. Einsteinova teorie - max. rychlost je rychlost světla 300 tis.km /s platí pro 1 hladinu reality - fyzikální úroveň hmoty složené z atomů, elektronů a protonů.
Ale vesmír má 3 hladiny: fyzikální, mentální a duchovní.

Tachyony - základ duálního vesmíru,jsou páry mikročástic kmitajících neustále vysokou vibrací a frekvencí, která neutralizuje jejich opačné náboje.Tachyony jsou základem supravodivých prvků. Díky své neutralitě nevyvolávají žádný odpor vůči náboji procházejícím jejich molekulami. Kombinace těchto částic nemá žádnou gravitační sílu. Má totiž nulovou hmotnost. Je to čistá energie.
Vědci zabývající se kvantovou mechanikou tvrdí, že tyto částice nemají žádnou hmotu, že existují pouze teoreticky a měří se pouze pomocí pravděpodobnosti a jejich existence závisí na pozoravateli a jeho mentální úrovni. Imhotep věděl tohle všechno a měl ještě větší znalosti, jež naší vědci ignorují. Kvantová mechanika a supravodivost jsou nejnovější objevy fyziky.

Tento obří kvantový stroj navržený Imhotepem vyžadoval velké nároky na čas, pracovní síly a zdroje 41:23. Ale odměna, která se společnosti dostala stála za to. Vír se využíval k urychlení duchovního vývoje žáků Mystérií Hórova oka. Jejich představitelé zvyšovali úroveň vědomí lidstva.

Tachyonová energie produkovaná pyramidou zkracovala délku mozkových vln a zvyšovala tak mentální sílu a elektromagnetické pole člověka, jeho auru. To všeumožňovalo žákům, aby se dostali do vyšších hladin a ověřili si tak existenci nových realit a ujitit o nich i své spoluobyvatele. Když se naladili na stejnou frekvenci rozvinutějších bytostí, mohli tak s nimi komunikovat a čerpat od nich informace.

Sakkára byla 1. komunikačním centrem s vyššími dimenzemi.

Pyramidy využívají technologie založené na principech tachyonové energie, keré se my dnes snažíme postupně odhalovat. Tyto technologie obdrželi Egypťané od příslušníků ztracené civilizace Atlantidy. Jde o technologii ovládanou vědomím a zaměřenou za zdokonalování lidstva. Elektromagnetický okruh vytvářel a urychloval částice energie. Proměnil statickou energii v kinetickou a transformoval ji v tachyonovou energii. Tato technologie byla ještě zdokonalena v Cheopsově pyramidě.

Ve fyzickém světě se tato energie používala k vytváření elektromagnetických cest. K výrobě supravodivosti. Egypťané položili základy architektury, protože používali odlité kamenné bloky. Vynalezli chemické vzorce pro výrobu litých kamenných bloků. Také podle nich dokázali vyfrábět keramické dlaždice, kterými obkládali spletité podzemní galerie pyramidy.

Hieroglify vytesanými do kamene vyjadřovali chápání vesmíru, jejich vize je shrnuta v základních Imhotepových zákonech a je základem hermetické nauky pro Zednáře, Rosenkruciány a Templáře.

Imhotep napsal, že každá příčina má svůj násedek, a každý následek má svou příčinu. Nic nevzniklo náodně, protože by to zničilo vesmír. Einstein v této souvislosti řekl, že Bůh nehraje kostky.Pyramidy jsou dílem velice vyspělé civilizace a rozhodně to nejsou hrobky faraonů, jak se nám snaží namluvit, aby byl utajen jejich původní účel. Všechno je jen energie a vibrace. Tento dokument vám objasní, mnohá tajemství a souvislosti.

Video o Džosepově pyramidě v Egyptě - kvantový stroj. Minulý rok tento dokument odvysílala Česká televize.
V dokumentu je velmi dobře vysvětleno a znázorněno, jak Egypťané používali pyramidu k transformaci vědomí, také z jakých materiálů je postavena a proč. Nechybí ani vysvětlení o přepravě velkých kamenných bloků při stavbě pyramidy.
Informace v dokumentu jsou velmi aktuální k pochopení transformace lidstva - také vzhledem ke zyšujícím se vibracím planety. A z dokumentu pochopí každý.
Video je v českém jazyce.
Imhotep (v egyptštině "Ten, který přichází v míru" nebo "Vítaný", v řeckém přepisu Imúthés) byl egyptskývezír, kněz, architekt a mudrc žijící v době 3. dynastie za vlády panovníkaDžosera; někteří badatelé jej pokládají za Džoserova syna. Prozatím neprokázanou literární tradicí je mu připisováno sestavení prvního ze staroegyptských naučení. V pozdější době byl pokládán za jednoho z bohů.
To, že Imhotep skutečně žil a nejde jen o mýtickou postavu, dokazuje podstavec Džoserovy sochy, na němž je zapsáno jeho jméno spolu s tituly:
Strážce pečeti krále Dolního Egypta, první po králi Dolního Egypta, správce velikého paláce, dědičný pán, největší z velekněží v Iunu, Imhotep, stavitel, sochař, zhotovitel kamenných váz.
Tradicí nejpozději z doby přelomu 11. a 12. dynastie je Imhotepovi připisováno autorství nejstarší tzv. Knihy moudrých rad do života, tj. v Egyptě velmi oblíbeného veršovaného literárního útvaru s didaktickým zaměřením (dnes jsou tyto skladby označovány jako egyptská naučení), takže je nejstarším známým egyptským mudrcem a spolu s dalšími (např. Hardžedefem nebo Ptahhotepem) byl součástí historické paměti Egypťanů nepřetržitě po celý starověk. Viditelným projevem Imhotepovy činnosti je Džoserovastupňovitá pyramida v Sakkáře, vůbec první stavba svého druhu na světě.

Logo Lastura.CZLogo Lastura.CZ

Nilský kříž aneb důkaz za hranicemi vědy

01.08.2011
Je to už mnoho let, když jsem se svým bývalým kamarádem a kolegou (především pod jeho vedením) udělal jeden experiment, který dalece překračuje současné oficiální fyzikální vědy a zcela jasně nám ukazuje, jak málo víme o podstatě světa, hmoty a o různých energiích, které nejen, že fyzika zatím nedokázala rozpoznat a charakterizovat, ale velice často dokonce přímo tvrdí, že zcela určitě tytoenergie neexistují.

http://www.lastura.cz/obr_original/ankh.jpg

V období zimy, kdy v noci klesala teplota pod bod mrazu, jsme umístili kovový amulet -
Anch -Nilský kříž - na podložku z vnější strany oken a nad tento předmět jsme umístili plastovou
nádobu s vodou, aby kapalina mohla
během noci ztuhnout. Byli jsme nuceni použít prostor za oknem, protože tento experiment
pravděpodobně nelze provádět v prostředí, které je obklopené kovem, což většina chladících
zařízení nesplňuje a speciální nekovovou chladící komoru jsme neměli k dispozici. Druhý den
jsme každopádně nalezli velice fascinující výsledky.

Kapalina byla dle očekávání ztuhlá, ale v místě přesně nad dolním cípem Nilského kříževystupoval
ze zmrzlé hladiny sloupec vody - jakýsi "rampouch". Byl vysoký přibližně 12 cm a podle svého tvaru
a celkového optického charakteru bylo zcela zřejmé, že se nevytvořil jen nějakým běžným způsobem
jako třeba nakapáním a přimrzáním kapek dopadajících zvrchu nebo nějakým jiným obvyklým
a vysvětlitelným způsobem. Sloupec byl jakoby "vytažený" z vodní hladiny směrem nahoru.
Měl velice hladký a nezvrásněný povrch. I když možná se špatnou kvalitou, můj kolega tehdy
tento výsledek zdokumentoval fotografií:Vytvoření takového sloupce nelze ani vysvětlit tím, že zamrzání vody v nádobě má určitá specifika
a za určitých podmínek může docházet k deformaci postupně zamrzající vodní hladiny. Vytvoření takto
vysokého a úzkého sloupce pomocí těch běžných "zamrzacích mechanizmů" můžeme z velkou jistotou vyloučit.

Velice zajímavá je také skutečnost, že můj kolega tehdy dokonce propočítával postavení planet a říkal,
že ten den na zdárné uskutečnění experimentu budou dobré podmínky. Experiment jsemse potom snažil
několikrát zopakovat sám (bez hledání vhodného dne pomocí postavení planet) a výsledky byly vždy negativní
- vodní hladina byla buďto zcela rovná nebo jen mírně deformovaná, což bylo dáno běžnými procesy zamrzání kapaliny v nádobě.

Výsledky našeho podařeného experimentu nelze vysvětlit žádnou fyzikální teorií. Je to nahlížení až za
svět známé oficiální fyziky, kde možná hmota určitého tvaru zpracovává pro nás zatím zcela neznámé energie.
I tento způsob pohledu může být naprosto nedostatečný a ve své podstatě může jít o něco zcela jiného.
Každopádně bychom pravděpodobně měli mnohem opatrněji přistupovat k vědám, které v současné době
spíše označujeme za "pseudo-vědy" nebo "pavědy" a měli bychom si uvědomit, jak málo o světě kolem nás
a jeho niterných mechanizmech víme.
Adam Benda 26. září 2011

Podmořská UFO = USO Fascinující dokument plný informacíIvan Terence Sanderson + 1973: Neviditelní obyvatelé
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama