. . VŠE, CO MNE ZAJÍMÁ. . . .CARPE DIEM ! - VYUŽIJ DEN !

. .Hanka. .Hanka .Hanka. .JEN Z DOBRÉHO SE RODÍ DOBRÉ ! . . Hanka . Hanka. Hanka

. . . . . . FIDE, SED CUI FIDAS, VIDE ! . . . VĚŘ, ALE KOMU VĚŘÍŠ, MĚŘ ! . . . . .čs. film Bílá paní.
DĚKUJI za návštěvu na mém Blogu a PŘEJI VÁM krásný a úspěšný nový týden.Vaše Milena

od 1.11.2017 - UKONČUJI ZDE NA MÉM BLOGU SVOU ČINNOST a BUDU POKRAČOVAT NA Facebooku:NA ÚVOD
NĚKTERÉ SPECIÁLNÍ MNOU VYBRANÉ ZÁSADNÍ - DŮLEŽITÉ ČLÁNKY: - více - klikněte na ně.
DALŠÍ ČLÁNKY NAJDETE NÍŽE či v ARCHIVU:


- KOKOSOVÝ OLEJ - 12 + 1 způsob využití -pomáhá proti bakteriím a kvasinkám
mají specifickou schopnost narušit membrány virů, bakterií, kvasinek a plísní. Ty jsou pak snadno zneškodněny bílými krvinkami.

- vzniká v játrech, vznik podporuje zejm. vit. B6, B12, B9 (kys.listová)-methylačn živiny.

- GLUTATHION "Matka všech antioxidantů" - rubrika Přírodní léky, 5.3.2016.

Methylační živiny (kyselina listová a vitaminy B6 a B12). Jedná se pravděpodobně o vůbec nejdůležitější prvky urč. reakcí- kyselinu listovou = vitamin B9 (zejména v aktivní formě 5-methyltetrahydrofolátu), vitamin B6 (v aktivní formě P5P) a vitamin B12 (v aktivní formě metylkobalaminu). Více zde:Výsledek obrázku pro 2018
Year of the dog.


NEODCHÁZEJME OD ROZEHRANÉ PARTIE A
DOKONČEME, CO JSME ZAČALI.
TO NÁM DÁ NADĚJI, ŽE BUDEME VOLNĚ DÝCHAT.

od 1.11.2017 - UKONČUJI ZDE NA MÉM BLOGU SVOU ČINNOST a BUDU POKRAČOVAT NA - Facebooku: M - Spektrum
. . . . . . . . . . .

KARMA, KARMICKÉ ZÁKONY

5. prosince 2014 v 16:59 |  CO MĚ ZAJÍMÁ

12 zákonů karmy, které změní váš život

Karma v Sanskrtu znamená "akci". Výraz je ekvivalent k Newtonovu zákonu akce a reakce. Když myslíme, mluvíme, jednáme, uvádíme do pohybu sílu - energii, která se pak manifestuje. Tento zákon příčiny a následku rozhodně není "trestání", je to prostě přírodní fenomén, který existuje nezávisle na tom, zda tomu věříme či ne.
Kontrolujte své emoce, slova, činy, myšlenky, universum je sčítá. Tak to prostě je.
Nenávist je nejhorší emoce. Odráží se zpět několikanásobně silněji. Jednejte čestně, rovně, starejte se o sebe a své potomky.buddha

1. Jak zaseješ, tak sklidíš

Parafráze příčiny a následku. Cokoliv vypustíme do vesmíru (myšlenka, slovo, čin), to se dříve či později vrátí. Když chceme štěstí, lásku, mír a přátelství, musíme v prvé řadě být šťastní, mírumilovní, milující a opravdově přátelští.Vaše štěstí je jen stavem mysli, za který jste zodpovědni vy sami.

2. Tvoření - tvoříme navenek i dovnitř: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

Každá situace vyžaduje naši účast, protože jsme vždy jedno s vesmírem. Vnitřním i vnějším. Cokoliv nás obklopuje, to je spojeno s naším vnitřním stavem. Uvědomte si, co vás obklopuje, protože to vás i utváří. Obklopte se záměrně tím, čím chcete být.

3. Přijimání místo vymezení: Jak si kdo ustele, tak si lehne.

Co odmítáte, to bude pokračovat. Pokud něco vnímáte negativně, s odporem, pak jednáte s myslí, která si není vědomá jednoty s celým vesmírem. Sejete nejednotu, sklidíte nejednotu - vymezování, posuzování, odpor. Příjimejte vše s vědomím jednoty.

4. Růst : kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

My sami se musíme měnit a růst, ne svět okolo nás. Ten ovlivňujeme až druhotně. Jediné, co opravdu můžeme ovlivnit jsme my sami - naše mysl, emoce. Když změníme sami sebe, změní se i naše okolí.

5. Zodpovědnost : Každému se vaří voda na svini,

Pokud je něco v mém životě špatně, je něco špatně i ve mně. Jsme zrcadlem našeho okolí a naše okolí je zrcadlo nás. To je univerzální pravda. My sami jsme zodpovědní za vše, co se nám v životě děje.

6. Propojení : Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.

Přestože něco vypadá zdánlivě nepropojené, vše ve Vesmíru je propojené a navzájem se ovlivňuje. Krok vyvoválá další krok a tak dále. Vše začíná i končí prvním a posledním, slovy jedním, krokem. Malá změna, krok, může vyvolat sekvenci akcí, která bude zakončena velkou změnou. Nepodceňujte žádné myšlenky, slova, činy, ať už vypadají jakkoliv malé a nevýznamné.

7. Soustředění

Naše mysl se může v jeden okamžit soustředit pouze na jeden objekt. Pokud se soustředíme na přítomnost, nemůžeme mít v mysli myšlenky jako vztek, hněv, chtivost.

8. Odevzdání

Pokud v něco věříte, dříve či později vás život vyzve, abyste svou víru ukázali v praxi.

9. Praxe

Myšlenky na minulost, staré vzory chování, staré sny blokují vše nové. Praktikujte meditaci - soustředění na "tady a tedˇ". Jen tak zakusíte všeobjímající jednotu a proud. Když jste v minulosti či budoucnosti, zakoušíte jen své vymezené já. Zaséváte nejednotu, kterou také sklidíte.

10. Změna

Minulost se opakuje, dokud se z ní nepoučíme. Poučení může znamenat i vědomé přijetí věcí "takových, jaké jsou". Bez odsuzování, hodnocení, odporu. Tím změníme svůj postoj a věci již nikdy nebudou vypadat jako dřív - změní se.

11. Trpělivost a odměna

Každá odměna začíná prací. Dlouhotrvající odměna vyžaduje trpělivou a vytrvalou práci. Čím více žijeme v jednotě s vesmírem (sami se sebou), tím větší štěstí následuje. Trpělivost je známkou vědomí jednoty. Netrpělivost je známkou nejednoty, nežití v přítomnosti.

12. Inspirace

Každá hodnota je výsledkem energie, která byla vložena. Příspěvek každého z nás je příspěvek do celku. (zdroj)


Jiná varianta: Vyberte si.
http://www.extra.cz/karmicke-zakony-se-obejit-nedaji-tohle-je-8-pravidel-ktera-zmeni-vas-zivot


1) Jak zaseješ, tak sklidíš
Cokoliv vypustíme do vesmíru, ať už je to myšlenka, přání, slovo nebo čin, vždycky se nám to vrátí. Takže pokud si přejeme být milováni, musíme umět milovat.
2) Přijmi zodpovědnost
Pokud je něco ve vašem životě špatně, je něco špatně ve vás samých. Jsme zrcadlem našeho okolí a naše okolí je zrcadlo nás. To je univerzální pravda. My sami jsme zodpovědní za vše, co se nám v životě děje.
3) Odevzdej se
Pokud v něco věříte, dříve či později vás život vyzve, abyste svou víru ukázali v praxi.
4) Soustřeď se na současnost
Myšlenky na minulost, staré vzory chování, staré sny blokují vše nové. Praktikujte meditaci - soustředění na "tady a teď".
5) Buď trpělivý
Každá odměna začíná prací. Dlouhotrvající odměna vyžaduje trpělivou a vytrvalou práci. Čím více žijeme v jednotě s vesmírem (sami se sebou), tím větší štěstí k nám přijde.
6) To, co tě obklopuje, tě také ovlivňuje
Cokoliv nás obklopuje, to je spojeno s naším vnitřním stavem. Uvědomte si, že všechno, co vás obklopuje, vás i utváří. Obklopte se záměrně tím, čím chcete být vy sami.
7) Snaž se věci přijímat
Všechno, co odmítáte, bude pokračovat. Vesmír si neumí přeložit negativní odpověď. Přijímejte vše, co k vám přichází, a snažte si uvědomit, z čeho to pramení a co vám tato zkušenost má přinést.
8) Vnímej detaily

Za každým krokem následuje další. Mapa sčítání vašich skutků má určitý směr.

Malá změna může vyvolat sekvenci akcí, která bude zakončena velkou změnou.

Nepodceňujte žádné myšlenky, slova, činy, ať už vypadají jakkoliv malé a nevýznamné.

Karma (buddhismus)

ZÁKON ODPLATY, VŠE SE VRACÍ .

Karma (sanskrt) nebo kamma (pálí) v buddhismu označuje etický přírodní zákon příčiny a následku, čin vykonaný se záměrem nebo vědomým motivem a odpovídající následek tohoto činu, postihující zpětně aktéra samotného. Zjednodušeně řečeno podle této doktríny egoistické jednání způsobuje utrpení, zatímco nesobecké jednání přináší štěstí. Z buddhistického pohledu neznamená karma "osud", ale může být přeložena jako "čin" nebo "příčina a následek".
Komplex karmických pyramid

Obsah


Působení karmy

Zhruba řečeno, karma funguje následovně: Každý čin, slovo a myšlenka - pozitivní či negativní - zanechává otisky v mysli. Protože způsob prožívání světa je určován obsahem naší mysli, negativní otisky nevyhnutelně vedou k budoucímu utrpení. Když tedy pochopíme, že naše myšlenky, slova a činy zasévají semínka našich budoucích zážitků, budeme mít moc měnit náš život ve vlastních rukou.
Bytí jako takové však zůstává nadále strastiplné, můžeme tedy ovlivnit pouze to, zda budeme utrpení zakoušet více nebo méně.

Správné pochopení

Budeme-li tedy pochopení karmy používat správným způsobem, přinese nám to svobodu. V každé situaci tak bytosti mají svobodu rozhodnutí o své budoucnosti. Buddhismusnabízí zvlášť účinné metody na odstranění otisků negativních, škodlivých činů z mysli. Tyto metody nám umožňují zbavit se toho, co by v budoucnosti dozrálo jako problematické stavy a situace. Prostřednictvím buddhistické meditace můžeme výrazně ovlivnit celý proces příčiny a následku. Pokud se však nerozhodneme, že budeme pracovat se svou myslí, nebudeme nad ní mít vůbec žádnou kontrolu a budeme prostě jen obětí svých vlastních činů.
Problém je že nevědomé bytosti nejsou schopny pochopit příčinu špatných nálad a mají tendence těmto negativním stavům mysli podléhat - tzn. vytvářet další negativní karmu.

Druhy činů

Činy mohou být vykonány myslí, řečí a tělem. Aby byla vytvořena pozitivní nebo negativní karma, je třeba zejména:
 • mít vůli nebo záměr provést čin,
 • provést čin samotný,
 • mít uspokojení z provedení činu.

Typy činů

Podle typu činu může vzniknout karma prospěšná nebo neprospěšná. Karmický následek činu je nazýván dozrání (vipáka) nebo plod (phala). Karmický následek se nemusí objevit okamžitě, může dozrávat několik životů nebo celé věky. Aby se karmický následek objevil, musí nastat příhodné podmínky, podobně jako každé semeno pro vyklíčení potřebuje určitý druh půdy. Když plod činu dozraje, dopadne neodvratně na svého původce, není možno před ním utéci.
Uděláme-li tedy nějaký negativní čin myslí nebo slovem, zasadíme tím semínko, které zůstane v naší mysli - to je příčina. Když nastanou příhodné podmínky a máme špatnou náladu, jde o plod tohoto činu - to je následek. Tento negativní stav mysli je karmicky neutrální. Stejný princip má i pozitivní čin, jehož následek bude naopak radostná nálada - i ta je však karmicky neutrální.
Zákon příčiny a následku platí tedy v každém okamžiku stejně pro všechny lidské bytosti - bez rozdílu. Karma tedy není nic "inteligentního", mnohem přesnější vyjádření karmy je jakási strojová akce a reakce.
V Dhammapadě se praví, že ani v povětří, na dně oceánu nebo v nitru hory nelze nalézt místo, kde by se bylo možné ukrýt před následkem zlého činu. Karma však neznamenádeterminismus nebo fatalismus. Minulé činy určují jen podmínky, za nichž se jednatel dál svobodně rozhoduje a volí si tak další podmínky své budoucí existence. Občas se používá přirovnání karmy k říčnímu proudu, který někdy plyne pomalu a člověk v něm může plavat, kam chce, ale jindy je proud tak silný, že to jediné, co může člověk dělat, je držet se ze všech sil na jednom místě a snažit se, aby ho proud neodnesl. Navíc některá karma nemusí nést plody, pokud nejsou vhodné podmínky k jejich rozvinutí, nebo pokud je převážena silnou karmou s opačným nábojem. Karma je tak hlavní příčinou rozdílů mezi bytostmi, není však jediným přírodním zákonem, který určuje chod tohoto světa.Buddha hovořil kromě karmy o zákonech, kterými se řídí neživá hmota, o zákonech organické hmoty a zákonitostech mysli.

Individualita karmy

Karmický proces má rovněž sběrný aspekt, protože určité elementy našich zkušeností jsou společné. Všichni jsme lidé v té samé sféře zkušeností. Vidíme stejný svět kolem nás, stromy, skály,řeky atd. Všechno to je výsledkem faktu, že sdílíme určitou společnou karmu, a proto vidíme kosmos relativně podobným způsobem. Ale přesto máme individuální zkušenosti, které s nikým nesdílíme. Někteří jsou zdraví, jiní nemocní atd. Tyto individuální aspekty karmy zůstávají jedině našimi osobními zkušenostmi, protože jsou výsledkem našich náchylností, které jsme rozvinuli na individuální úrovni. Zdaleka ne všechno, co člověk zakouší, je následkem nějaké minulé karmy. Prospěšné a neprospěšné činy jsou vždy konány ze svobodné vůle, nikdy nevznikají z minulé karmy, neboť stavy mysli, vzniklé jako karmické následky minulých činů (vipáka), jsou samy o sobě vždy karmicky (eticky) neutrální.

Jiné významy karmy

Vedle tohoto zažitého významu se termínem karma v buddhismu označuje konání mnišské obce (sangha) nebo alespoň skupiny dvaceti mnichů, kteří mají právo rozhodování (vpálí viniččhaja, v sans. viniščaja) v zásadních záležitostech. Také označuje formální postup při ordinaci (upasampada), při trvalém přijetí novice (v pálí sámanéra, v sans.šrámanéra) za řádného mnicha (v pálí bhikkhu, v sans. bhikšu).

Karmická kvalita činů

Múla ("kořeny") jsou mentální formace, jejichž (ne-)přítomnost určuje, zda konkrétní čin je prospěšný, neprospěšný nebo karmicky neutrální.

Neprospěšné stavy mysli

Určující faktory neprospěšných stavů mysli, mluvení a jednání ("kořeny neprospěšného", akusala múla) jsou tři:
 1. lóbha - žádostivost (viz také tanhá). Vzniká nemoudrou koncentrací na příjemné stránky skutečnosti. Lze ji překonat vhledem do pomíjivosti, neuspokojivosti abezpodstatnosti všech jevů.
 2. dósa - nenávist, zášť, vztek, ale i antipatie. Vzniká nemoudrou koncentrací na nepříjemné stránky skutečnosti. Lze ji překonat rozvíjením milující laskavosti (mettá)
 3. móha - klam, nevědomost (avidždžá). Je ze všech tří nejnebezpečnější, protože jeho přítomnost se nejhůře rozeznává. Lze ho překonat rozvíjením moudrosti (paňňá).

Deset neprospěšných činů

 • 3 činy tělem: zabíjení; braní toho, co nebylo dáno; nepříslušný pohlavní styk (jeho definice je v různých kulturách a dobách různá)
 • 4 činy mluvou: lhaní, pomlouvání, hrubá řeč; prázdné tlachání
 • 3 činy (stavy) mysli: chamtivost; nenávist; zhoubné názory (o neexistenci karmy a znovuzrozování)

Prospěšné stavy mysli[editovat | editovat zdroj]

Určující faktory prospěšných stavů mysli, mluvení a jednání ("kořeny prospěšného", kusala múla) jsou také tři:
 1. alóbha - nepřítomnost žádostivosti, sobeckosti
 2. adósa - nepřítomnost zášti, neboli mettá (milující laskavost)
 3. amóha - nepřítomnost nevědomosti, neboli paňňá (moudrost)

Deset prospěšných činů

 • 3 tělesné činy: zdržení se zabíjení; zdržení se braní toho, co nebylo dáno; zdržení se nepříslušného pohlavního styku
 • 4 verbální činy: zdržení se lhaní, pomlouvání, hrubé řeči a prázdného tlachání, tzn. pravdivá, smířlivá, mírná a moudrá řeč
 • 3 stavy mysli: nesobeckost, laskavost a správné názory
To, co je prospěšné, je v buddhistických textech často vyjádřeno v negativních pojmech (nepřítomnost …, zdržení se …), ale ve skutečnosti mají tyto termíny jednoznačně pozitivní charakter.
Kromě těchto "světských" prospěšných činů existují také "nadsvětské" prospěšné stavy mysli (arija magga), které nevytvářejí karmu a vedou k osvobození, nirváně.
Sám voják v poli, spoléhej jen sama na sebe.
DUCHOVNÍ SLEPOTA: Annie kartářka: http://www.aniekartarka.cz/o-mne.html
Negativní energie - EGO (ne duše)
pýcha, zloba, závist, hněv, sebelítost, pomluvy, neumí odpustit, komandování, příliš kritická, bojování, nepokora, pohrdání, rozervanost duše - neumí se rozhodnout. Je zbytečné odsuzovat, kritizovat.
Jste v egu - příliš spoutaná v hmotě.
SEBELÍTOST - nikomu nepomůže, ani k uzdravení, hojnosti, poznání.
Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno.
Dovol, aby každý konal, jak chce konat. Je svéprávný a zletilý, nese následky svých činů.
Nejste zodpovědná za jejich osud. Jste zodpovědná pouze za svůj život, činy a osud.
Neřešte své zletilé děti. Jste matka, starejte se o ně, ale nejste soudce ani banka.
Děti jsou dar, ne potraty. Náhody a omyly neexistují. Źivot je předtočený film.
Ti, co škodí, pomlouvají, závidí - každému se vaří voda - nikdo neunikne. Nebuďte lhostejní k bezpráví,kdo nezakročí - páchání zla.
Někdy je třeba nechat si poradit, jak co změnit, jaké překážk budete mít, co je špatně , nechce se jim to ale palikovat do praxe něco změnit, odpor, vzdor, odmítání zodpovědnosti.
Dávat 10 % ze zisku potřebným.
Tvrdím, že pozitivní myšlení dle učení new age je sice silné, ale nezmůže nic proti danostem karmy.
Některé okolnosti jsou osudově, karmicky předurčené jako narození děti, navázání partnerství, svatba, rozvod či smrt, zkáza, zhroucení - ty nemůžeme měnit jen myšleníměkteré okolnosti jsou osudově, karmicky předurčené jako narození děti, navázání partnerství, svatba, rozvod či smrt, zkáza, zhroucení - ty nemůžeme měnit jen myšlením.í, svatba, rozvod či smrt, zkáza, zhroucení - ty nemůžeme měnit Pozitivním přístupem, myšlením, odpuštěním a pokorou můžete pouze zmírnit dopady negativních událostí, které se mají stát a stanou..

KarmKarma je spravedlivý proces - bumerang vašich myšlenek, slov, činů a skutků nebo vašich rodičů. Vrací se jen to, co člověk zasadil. Neexistuje smrtelník - ezoterik, léčitel - spasitel, který má moc, aby cokoli zlého bylo zaseto, vyčistil, odblokoval, odčinil za vás a vymazal ze záznamů. Jediná cesta jak z karmického kruhu je přežít, přetrpět a odčinit...ve správný čas se osvobodit sami nebo s pomocí rádce

KARMA je spravedlivý proces
- bumerang vašich myšlenek, slov, činů a skutků nebo vašich rodičů. Vrací se jen to, co člověk zasadil.
Neexistuje smrtelník - ezoterik, léčitel - spasitel, který má moc, aby cokoli zlého bylo zaseto, vyčistil, odblokoval, odčinil za vás a vymazal ze záznamů. Jediná cesta jak z karmického kruhu je přežít, přetrpět a odčinit...ve správný čas se osvobodit sami nebo s pomocí rádce.
Mám otevřenou bránu do jiných světů- jsem černá i bílá, tzn. jsem napojená na božskou energii a výhodou je, že i na temnoty, tzv. antisvět, svět temna. Takže s jistotou poznám druh energie a patologie. Nejsem zastáncem léčby energií, pokud nezměníte svůj postoj, myšlení a cítění.
Jsem doslova odpůrce zasvěcování do energetických rádoby léčebných systémů Reiki, Shambala, Merkaba, atd. a dalších praktik, které vedou jen k manipulacím a škodí (toto vysvětluji podrobně na svých přednáškách).
Považuji všechny tzv. "zasvěcování" za novodobý podvod a byznys rádoby mistrů, který odmítám a nevěřím mu.
Žádné zasvěcení vás nevyléčí, ani naspasí. Je to jen mámení vašeho ega a zatemnění pravdy.
Karmické kódy jsou magnety, které přitahují situace a prožitky, které daná duše prožít potřebuje.
Karmické kódy
Z karmických kódů, které vycházejí z data narození, můžeme zjistit smysl a cíl současného vtělení a náš životní úkol. Na jeho základě tedy poznáme, jakou cestou je dobré se v tomto životě vydat, co máme na své životní cestě splnit a také jaké uplatnění si máme vybrat, aby se nám podařilo naplnit naši nynější inkarnaci. Dále se dozvíme věk naší duchovní zralosti, prostřednictvím jakého paprsku nám jde pomoc a která čakra nás ovlivňuje.
Hexagram z mědi - magický pomocník - amulet!
nejsilnější amulet na trhu pro ochranu a očistu
Tento amulet je základním hermetickým symbolem života, vyjadřuje tajemství vesmírné rovnováhy .
Šesticípá hvězda je silným a mocným ochranným symbolem a navazuje spojení s universem a přitahuje pozitivní energie, které posilují naši vůli a aktivují v lidech samočistící schopnosti. Vyrovnává sílu protikladů, uvádí organismus do rovnováhy a dobré pohody. Organismus dostává podnět k očistnému procesu, ochrana před patologickými jevy - např. geopatogenní zóny, černá magie - prokletí, vměšování, vampýři, apod.

Hexagram je mandala symbol zvaný satkona yantra nebo sadkona yantra našel se na starých hinduistických chrámech v jižníIndiii.Symbolizuje Nara-Narayana , nebo perfektnímeditativního stavu rovnováhy dosažené mezi člověkem a Bohem, a je-li zachována, výsledky jsou " moksha , "nebo" nirvána "(uvolnění z mezí pozemského světa a jeho materiální ozdoby).
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Mili Mili | E-mail | 14. května 2015 v 22:41 | Reagovat

Annie kartářka je fakt super.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama